03. Květen 2014 · Komentáře nejsou povoleny · Categories: Fotoglerie

  Návrh tohoto zkráceného loga KPDM ÚK nebyl schválen 17 delegáti KPDM ÚK na zasedání delegátů KPDM ÚK, 17. – 19. 4. 2014 vDDM Ústí nad Labem a je zde tedy pouze pro možnost nahlédnout do návrhu a napomoci tak tvorbě nového zkráceného loga KPDM ÚK.