02. Květen 2014 · Komentáře nejsou povoleny · Categories: Aktuálně z parlamentu, Z akcí

V době, kdy začalo na kraji (KPDM ÚK) působit nové vedení, začala panovat mezi městy větší snaha o navýšení počtu městských parlamentů u nás, v Ústeckém kraji. Díky postupnému pověřování osvědčených bývalých delegátů v některých městech jsme tak zdárně obnovili parlament v Mostě a Děčíně a založili parlament v Teplicích. Po založení Městského parlamentu dětí […]

Ve dnech 15. – 18. listopadu 2013 se 11 našich delegátů zúčastnilo XVI. zasedání NPDM. Program byl velmi nabitý a dobře promyšlený. Celé zasedání se týkalo tématu „Česko po volbách a mladí lidé“. V pátek po příjezdu do Prahy a ubytování se v hotelu Fusion, jsme se přesunuli do nedaleké školy, kde se konalo zahájení […]

Ve dnech 15.-18. listopadu 2013 proběhlo XVI zasedání Národní parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM). V pátek jsme na hotel dorazili v dopoledních hodinách, ale registrace nám zabrala poměrně dost času, díky čemuž jsme neměli dostatek času si vybalit a pořádně se zabydlet ve svých pokojích. Odpoledne jsme byli seznámeni se simulační hrou Konexión II, jejímž […]

Ve dnech 1. a 2. listopadu jsme se jako krajský parlament, účastnili setkání s německými delegáty. Němci vyslali 4 delegáty a řidiče, který ovšem v debatách také přidával své názory. V sobotu jsme začali kolem desáté hodiny dopoledne. Po seznámení jsme se s nadšením vrhli na práci. Jako první bod na programu bylo porovnání německého a českého školského systému. […]

O víkendu z 2. na 3. 11. 2013 se uskutečnilo setkání delegátů KPDM ÚK se zástupci žákovské rady Chemnitz v Ústí nad Labem. Úvodní slovo, které otevřelo víkend nabitý diskusemi a promluvami zaznělo v 11 hodin. Od té chvíle už jsme se nezastavili. Tématem celého víkendu byla výuka na školách. Cílem tohoto víkendu bylo porovnání školských zvyklostí v Německu […]

Ve dnech 4. – 5. 11. 13 se konalo závěrečné zasedání v Chemnitz. Sešli jsme se ráno v Ústí nad Labem a autobusem jsme vyrazili. Cestou nastoupil v Děčíně zbytek delegátů a mohli jsme vyjet. Když jsme dorazili, ubytování mě příjemně překvapilo. Pokoje, jídlena i zasedací místnost se mi moc líbily. Zabydlení nám zabralo jen […]

Dnes jsme navštívili Krajský parlament dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Z Děčína jsme vyjížděli vlakem v 8:16. Jako doprovod s námi byla vychovatelka ze základní školy Na Stráni paní Civáňová. Po příjezdu do Ústí jsme hledali místo konání, které jsme po chvilce našli. V budově nás pozvali dále a pustili do výtahu, který […]

Zasedání v Děčíně V pátek 3. 5. 2013 se uskutečnilo úvodní zasedání Městského parlamentu dětí a mládeže města Děčín. Akce byla organizována pod záštitou Krajského parlamentu dětí a mládeže  a Domu dětí a mládeže města Děčín (DDM Teplická). Akce byla zahájena okolo 13. Hodiny. Úvodní slovo si vzal Petr Dvořák, náměstek hejtmana Krajského parlamentu dětí a mládeže […]

Dne 8.-10.3. 2013 se v Brně konala parlamentní výměna zkušeností se IV.plesem NPDM, kde děti ze všech koutů republiky získaly mnoho nových zkušeností na workhopech a užily si spoustu zábavy. Ti, kteří dorazili dříve, měli možnost navštívit kancelář ombudsmana, odkud putovali do MŠ a ZŠ Kotlářská 4, kde se i s delegáty z větší dálky […]