08. května 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úvodní zasedání parlamentu města Děčín · Categories: Z akcí

Zasedání v Děčíně

V pátek 3. 5. 2013 se uskutečnilo úvodní zasedání Městského parlamentu dětí a mládeže města Děčín. Akce byla organizována pod záštitou Krajského parlamentu dětí a mládeže  a Domu dětí a mládeže města Děčín (DDM Teplická). Akce byla zahájena okolo 13. Hodiny. Úvodní slovo si vzal Petr Dvořák, náměstek hejtmana Krajského parlamentu dětí a mládeže a všechny přivítal na zasedání a také poděkoval paní ředitelce za propůjčení zasedací místnosti pro účely akce. Po úvodním proslovu a poděkování jsme se dostali k prezentaci Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje, která byla krátká a pouze orientační.

Dalším bodem, proč jsme byli na zasedání, bylo zahájení činnosti děčínského parlamentu. Zahráli jsme si hru, která spočívala v tom, že jsme měli napsat na papír něco o sobě a co bychom chtěli v parlamentu dělat; následně jsme z těchto papírů udělali seznam, celkově jsme ho odsouhlasili a domlouvali se, kdy bude další zasedání. Termín zasedání jsme určili a rozešli se domů. 

Petr Dvořák