15. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva německých delegátů pohledem Filipa Jahodáře · Categories: Z akcí

Ve dnech 1. a 2. listopadu jsme se jako krajský parlament, účastnili setkání s německými delegáty. Němci vyslali 4 delegáty a řidiče, který ovšem v debatách také přidával své názory. V sobotu jsme začali kolem desáté hodiny dopoledne. Po seznámení jsme se s nadšením vrhli na práci. Jako první bod na programu bylo porovnání německého a českého školského systému. Poté, co jsme zjistili, kde se liší, vypsali jsme rozdíly a diskutovali o případných výhodách a nevýhodách jednotlivých bodů. Večer byla na programu prohlídka města. Po prohlídce, která se Němcům velmi líbila, jsme diskutovali na téma ověřování studijních znalostí. Končili jsme v pozdních večerních hodinách. Následoval volný program, který jsme trávili převážně odděleně. V neděli dopoledne jsme se zabývali elektronikou na školách resp. možnostmi učitelů a žáků a také internetem ve škole. Po dlouhé diskuzi, která zabrala celé dopoledne, jsme se v klidu naobědvali. Po obědě přišlo závěrečné zhodnocení práce a seznámení s programem na dny 4. a 5.listopadu v německém Chemnitz. Myslím, že víkend se všem líbil, na čemž jsme se konec konců shodli při evaluaci.

Filip Jahodář