15. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání KPDM se zúčastnili i delegáti z německého Chemnitzu · Categories: Z akcí

O víkendu z 2. na 3. 11. 2013 se uskutečnilo setkání delegátů KPDM ÚK se zástupci žákovské rady Chemnitz v Ústí nad Labem. Úvodní slovo, které otevřelo víkend nabitý diskusemi a promluvami zaznělo v 11 hodin. Od té chvíle už jsme se nezastavili. Tématem celého víkendu byla výuka na školách. Cílem tohoto víkendu bylo porovnání školských zvyklostí v Německu a České republice, což by KPDM ÚK pomohlo při jeho budoucí práci v letošním školním roce. Dříve, než na práci byl vyhrazen čas na seznamovací hry. Krom toho, že se každý z účastníků krátce představil, došlo i na tvorbu vizitek, důležité však zmínit – beze jména a příjmení. Cílem hry totiž bylo uhádnout, o koho se jedná. Ale toto setkání není jen o hrách. Úvodním tématem celého víkendu byly samotné přehledy školských systémů v obou zemích. Tuto práci již účastníci zažili na nedávném setkání, shodou okolností také v Ústí nad Labem, bylo však za potřebí tuto záludnost hlouběji vysvětlit, čemuž napomohla práce na flip charty pro české a německé školství. Závěrem tohoto bloku bylo prezentování výsledných prací a diskuse o hledání společných a odlišných znaků v těchto systémech. Dalšímu bloku předcházel oběd spojený s krátkou procházkou. Pak přišla řada na elektroniku na školách. Tento blok byl dále rozdělen do tří podtémat, přičemž každému podtématu se věnovala jedna skupina.

Bylo co řešit ohledně wifi a volného internetu na školách, možnostech učitelů využívat moderní technologie a s tejně tak možnostech žáků. Každá skupina opět rozpracovávala každý detail a zakončením byly vyčerpávající prezentace všech tří skupin. Toto vyčerpání jsme vyrovnali večeří a procházkou do města. Po návratu zpět si však účastníci ani na minutku neoddychli a hned se vrhly na téma „nej ve školství“. Zadání bylo jednoduché: Vyzdvihnout nejlepší a nejnepropracovanější vlastnost školského systému v Německu a v ČR. Závěrem bylo tvrzení, že v ČR je největší plus snaha o rychlé zavedení moderních technologií do výuky, nedostatkem je však rozdílnost školních vzdělávacích programů, které komplikují bývalým žákům základních škol studium prvního ročníku na střední škole. V Německu je tím nejlepším přístup učitelů a jejich flexibilita, nevýhodou však rozdílnost školských systému ve spolkových zemích. Pak už jsme jen načali téma metody ověřování studijních znalostí. Diskutovali jsme o využívání simulačních her, formách testů a porovnání elektronických testů oproti těm tištěným. To však už byla jen diskuse na uvolnění, pak už následoval jen volný program a tradiční večerka. Druhého dne ráno jsme se po snídani pět odebrali do zasedací místnosti, kde jsme řešili průběh blížícího se setkání ve městě Chemnitz. Na diskusi byl jak program setkání, tak i organizační záležitosti. Součástí byl také workshop o spolupráci parlamentů, který měl být součástí konference Žákovské rady Chemnitz v prostorách Nové radnice. Závěrem celého víkendového setkání byla evaluace, ze které vyšly pozitivní názory na organizaci, ale i nedostatky programu a jeho přehršle velká velikost a poděkování všem účastníkům. Zbývá jen dodat, že setkání v Chemnitz bude doufám stejně tak přínosné, jako to v Ústí nad Labem.

Martin Votroubek