22. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání NPDM pohledem Filipa Jahodáře · Categories: Z akcí

Ve dnech 15.-18. listopadu 2013 proběhlo XVI zasedání Národní parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM). V pátek jsme na hotel dorazili v dopoledních hodinách, ale registrace nám zabrala poměrně dost času, díky čemuž jsme neměli dostatek času si vybalit a pořádně se zabydlet ve svých pokojích. Odpoledne jsme byli seznámeni se simulační hrou Konexión II, jejímž cílem bylo vytvořit imaginární stát s funkčními politickými stranami. Vedení NPDM se v této hře vžilo do rolí ministrů a dalších organizačních složek, jako je např. policie. Předseda NPDM Vlastimil Navrátil se pak stal samotným prezidentem státu Konexión. Odpoledne a v podvečer nás čekali také workshopové bloky. Výběr workshopů byl vskutku rozmanitý a vybrat bylo velmi těžké. Já osobně jsem si vybral Marketing v prvním workshopovém bloku a Online diskuzi efektivně v bloku druhém. Pro lidi, kteří ještě nedosáhli patnácti let, byl připraven workshop s názvem Osobní prezentace mě samého, který zabral čas obou workshopových bloků. Večeře, na níž byly v programu vyhrazeny dvě hodiny, byla kombinována se seznamovacími hrami, které jsme hráli mezitím, než na nás přišla řada v restauraci, kam jsme na obědy a večeře chodili. Po večeři byly prezentovány jednotlivé kraje. V půl desáté program skončil a my se vydali zpět na hotel, kde jsme si v klidu vybalili a šli spát.

V sobotu po snídani, která probíhala formou švédských stolů, nás čekali další dva workshopové bloky. Výběr byl opět pestrý. Velmi oblíbený byl workshop osobní prezentace mě samého tentokrát pro ty, kteří se ho neúčastnili v pátek. Mimo jiné tam byli také workshopy jako třeba etika a etiketa v praxi nebo manipulace médii. Je důležité zmínit, že osobní prezentace mě samého zasahovala opět do obou bloků. Po obědě jsme se vrátili na gymnázium, kde mimochodem celý program probíhal, a tam nás čekal 5. a 6. workshopový blok. Mezitím měli také politické strany, které si zakládali delegáti NPDM, čas vytvořit volební program. Po večeři se pokračovalo v simulační hře. Pro tři vzniklé strany (Vlastíkovci, Strana moderního středu a Strana efektivní demokracie) resp. pro jejich lídry byla připravena hra otázky Jany Votavové. Hra byla napodobeninou oblíbeného pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Lídři stran dostávali velmi zákeřné otázky, ale vždy dokázali najít kličku, kterou ze všeho vybruslili. Otázky mohli kromě Jany Votavové pokládat i diváci. Po skončení Otázek Jany Votavové jsme se vrátili na hotel a šli spát.

V neděli jsme se po snídani opět přesunuli na gymnázium. Na programu byly opět workshopové bloky. Velké množství delegátů se přihlásilo na workshop jak vše stíhat a být v pohodě?, který byl poměrně zvláštní v tom, jakým způsobem na něj jednotliví delegáti reagovali. Do této doby měly všechny workshopy pozitivní ohlasy, ale tento workshop některé jeho návštěvníky neuchvátil. Nejčastějším negativním ohlasem bylo: „Dozvěděl/a jsem se jenom to, co dávno vím, a nic nového.“ Po dopoledních workshopech a obědu přišel na řadu odpolední program. V rámci programu jsme se vydali do kina Atlas, kde pro nás byla připravena diskuze s politiky. Na akci dorazili: Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Radka Maxová (ANO), Martin Lank (Úsvit), Ondřej Liška (Strana zelených), Petr Mach (Strana svobodných občanů) a nakonec také Jiří Pospíšil (ODS). Po celou dobu debaty se delegáti snažili pokládat otázky a několikrát otázky přerostly i v drobné hádky mezi jednotlivými politiky. Častým terčem narážek se stávala paní Maxová z hnutí ANO. Po skončení debaty jsme se přesunuli na hotel, kde proběhla další část simulační hry a to volby. Volby skončili následovně: SMS a Vlastíkovci získali shodně 27 hlasů a SED získala 22 hlasů. To vypovídá o vyrovnanosti politických stran. Po volbách následovala večeře. Po večeři jsme se opět přesunuli na gymnázium, kde se představili noví členové Rady a Předsednictva. Za ústecký kraj je to Nikola Jakůbková v Radě a Filip Jahodář v Předsednictvu. Byli také představeni noví kandidáti na posty předsedy a prvního a druhého místopředsedy NPDM. Po evaluaci jsme se odebrali na hotel, kde jsme se naposledy ubrali ke spánku.

V pondělí, v časných ranních hodinách jsme v klidu posnídali a poté společensky oblečeni vyrazili na Staroměstskou radnici, kde proběhl poslední den zasedání. Pro zasedání byla zvolena Brožíkova síň. Na zasedání jsme nejprve schválili usnesení NPDM a po občerstvení jsme volili nové vedení. Předsedkyní NPDM se stala Kristýna Šoukalová. Post první místopředsedkyně obsadila Eva Novotná. A poslední post a to post druhé místopředsedkyně získala Kateřina Geryková. Po volbách přišlo závěrečné slovo koordinátorky NPDM Jany Votavové a tím XVI. Zasedání NPDM skončilo. Po jeho skončení jsme se vrátili na hotel, kde jsme si vyzvedli své věci a poté jsme se odebrali na nádraží, odkud jsme jeli zpět do Ústí.

Filip Jahodář