08. prosince 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Delegáti KPDM ÚK opět zasedali! · Categories: Nezařazené, Ze zasedání

Dne 6.12 jsme se sešli v DDM na zasedání KPDM ÚK. Zúčastněných měst bylo více než obvykle, sešli jsme se tu za Ústí nad Labem, Most, Děčín a Litvínov. Nejdříve jsme krátce vysvětlili, co to vlastně parlamenty jsou. Protože se mezi sebou někteří ještě úplně neznáme, každý jsme dostali kus papíru, na který jsme měli nakreslit svůj obrázek, napsat své plusy, mínusy a zájmy. S papírem budeme v rámci hry pracovat až v neděli. Na řadě pak byly prezentace parlamentů. U interaktivní tabule jsme se prostřídali s prezentacemi o svých parlamentech. Jeli jsme celý večer podle programu. Vedení KPDM ÚK momentálně pracuje s vizí, co by se mělo zvládnout v příštím školním roce. Tuto vizi jsme představili delegátům a rozdělili práci jednotlivým městům. Na odlehčení jsme si šli do tělocvičny zahrát pár energizer her. Hráli jsme svoje už zajeté hry, ale zkusili jsme i něco nového. Nejen, že se u her odreagujeme a pobavíme, ale také to hodně stmeluje kolektiv. Dalším připraveným bodem byl workshopový blok. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, ve kterých jsme workshopy absolvovali. První skupina měla workshop o tom, jak správně prezentovat. Vedl ho Filip Jahodář. Druhá skupina měla workshop o tom, jak správně funguje e-learning, představení webových stránek KPDM ÚL a jak udělat zápis a článek. Vedl ho Martin Votroubek. Na konci byl menší rychlotest o znalostech z workshopu. Vyhrál ho Martin Borek. Po skončení workshopu jsme se odebrali do kuchyně na pozdější večeři. Tím náš program končil a pomalu jsme se odebrali ke spaní. Když se ale po delší době vidíte se svými parlamenťáckými kamarády z jiných měst, chcete s nimi trávit co nejvíc času, takže jsme šli spát docela pozdě. První den i noc zasedání jsme si pořádně užili.

Druhý den zasedání byl o něco náročnější. Po ranní rozcvičce a snídani jsme zahájili činnost pro sobotní den prací nad již zmíněnou vizí vedení KPDM ÚK a protože máme před sebou mnoho práce, tak jsme ani chvilku nelenili a začali jsme sepisovat možné otázky a náměty pro diskusi nad tématem určeným pro naše městské parlamenty. Každý parlament má téma trochu jiné a proto bylo zapotřebí pracovat ve skupinách. Výsledkem této celo dopolední práce byl návrh pozvánky na besedu, kterou by jako jednu z nejdůležitějších akcí měl v nejbližší době uspořádat každý parlament. Nemohli jsme však pracovat věčně a tak se brzy dostala řada na oblíbené energizer hry a na hry na stmelení kolektivu delegátů. Následně jsme udělali radost milovníkům jídla prostřednictvím oběda. Po menší pauze jsme se odebrali do zasedací místnosti, kde jsme vedli diskusi o záškoláctví a následně i o moderních technologiích ve škole, na které jsme si ukázali, jak by měla taková diskuse vypadat, jaká je úloha moderátora a jak funguje postoupnost vyjadřování se aj. Bylo by však nezdravé strávit celý víkend pouze uvnitř mezi čtyřmi zdmi, delegáti se tedy vydali na procházku městem. Po jejím skončení nás čekal druhý workshopový blok, ve kterém se prohodili dvě již dříve zmíněné skupiny. Po skončení tohoto bloku přišla řada na otestování získaných znalostí z workshopů. Prvním takovým to testováním byl krátký testík na internetové prostředí KPDM ÚK, který byl pro delegáty připraven na e-learningu + malý pracovní list na rozdíl mezi zápisem a článkem ze zasedání jakéhokoliv parlamentu. Posledním bodem testování bylo prezentování powerpointových prezentací samotnými delegáty KPDM ÚK. Každý delegát obdržel prezentaci svého městského parlamentu, vybral si z ní 2 slidy a ty následně prezentoval před ostatními delegáty KPDM ÚK. Musím přiznat, že delegáti byli znalí největších potíží při prezentování a proto působila prezentace delegátů velmi profesionálně. Čas však opět velmi rychle utekl a tak jsme zasedání přerušili a zahájili jsme volný program. I tato noc byla plná her a povídání si, proto není divu, že jsme opět usnuli relativně pozdě.

Poslední den zasedání byl lehce organizační. Delegáti si po snídani zabalili své věci, aby tuto povinnost neměli na konci zasedání a mohli tak v klidu odjet domů. Pak jsme však oficiálně zasedli v zasedací místnosti, kde jsme se dohodli na průběhu dne. Dále jsme naposledy navštívili počítačovou učebnu, kde delegáti sepsali návrhy literárních soutěží pro jejich městské parlamenty. Poslední částí programu bylo rozdání posledních drobných úkolů, zhodnocení zasedání a oficiální ukončení zasedání. Další zasedání by se mělo uskutečnit v únoru, tak se těšte na další diskuse, workshopy a hry!

Marie Tesarzová a Martin Votroubek

2013-12-08 13.45.54        2013-12-08 13.45.40        2013-12-08 13.45.28        2013-12-06 21.25.59        2013-12-07 10.10.06        2013-12-06 21.11.39       .