02. května 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ze dvou komor jedna! Aneb vyjednávání v Litvínově o budoucí spolupráci s KPDM ÚK · Categories: Aktuálně z parlamentu, Z akcí

V době, kdy začalo na kraji (KPDM ÚK) působit nové vedení, začala panovat mezi městy větší snaha o navýšení počtu městských parlamentů u nás, v Ústeckém kraji.

Díky postupnému pověřování osvědčených bývalých delegátů v některých městech jsme tak zdárně obnovili parlament v Mostě a Děčíně a založili parlament v Teplicích. Po založení Městského parlamentu dětí a mládeže Děčín přišel na řadu Litvínov. Město, co by kamenem dohodil ( 😀 ), vzdálené od Mostu se tak stalo terčem snah celého vedení kraje.

No a podle zaběhnutého principu jsme pověřili bývalou delegátku Mosteckého parlamentu mládeže, Hanku, aby nám pomohla založit Litvínovský parlament dětí a mládeže. Jenže pozor! o.O Po několika týdnech jsme se dozvěděli o existenci již stabilního a 3 roky působícího Žákovského parlamentu města Litvínov. Samozřejmě jsme z toho byli všichni nadšení. 🙂

Na jednání předsedů městských parlamentů dětí a mládeže v Ústeckém kraji, které se konalo koncem podzimu 2013 tak dorazili předsedové z Ústí nad Labem, Děčína, Mostu, Litvínova a také zástupkyně Žákovského parlamentu města Litvínov. Jenže po několika minutách jsme narazili na problém! :-/ Přeci jen ne všechny parlamenty dětí a mládeže fungují stejně nebo shodně (občas se něco liší v zájmech, postupech atd.), a tak jsme zjistili, že parlament v Litvínově (ten 3 roky působící) funguje o trošku jinak, a proto začala jednání a stanovách, cílech a strukturách.

Nutno podotknout, že tenkrát jsme vlastně v jednom městě měli 2 městské parlamenty, což nebyl úplně nejlepší nápad. Dohodli jsme se proto, že se námi založený parlament stane vyšší komorou pro středoškoláky právě 3 roky fungujícího žákovského parlamentu, který doposud sdružoval spíše základní školy.

Pár měsíců nic! 😀 Následně na to se začaly uvnitř Litvínova odehrávat přípravy zahájení činnosti parlamentu pro nadcházející školní rok 2013/2014. Na zasedání ředitelů škol se však diskutovalo o tom, že mít dvoukomorový parlament moc praktické není (to jsme tušili i my), a proto se 2. 5. 2014 uskutečnilo jednání o budoucnosti těchto dvou parlamentů. Začátek byl poněkud klidný, ale diskuse většinu přítomných (zúčastnil se ředitel Scholy Humanitas, koordinátorka krajem založeného Litvínovského parlamentu dětí a mládeže, pověřená předsedkyně krajem založeného Litvínovského parlamentu dětí a mládeže, já, hejtman „kraje“ (Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje) a zástupkyně Žákovského parlamentu města Litvínov) probudila z prázdninového dne. „Moc si nerozumíme“ a „Je to slovo proti slovu“ se staly častými větami jednání. To  vyústilo v to, že jednání moc produktivní nebylo. Nicméně kraj nechce jen tak přicházet o potencionální členy a proto se všichni zúčastnění shodli, že by bylo nejlepší sloučit Litvínovský parlament dětí a mládeže s Žákovským parlamentem města Litvínov. „Sice tak ztratíme námi založený a fungující parlament, ale možná se dozvíme i něco nového!“ říkal jsem si po návratu do Ústí nad Labem.

Sloučení není definitivním rozhodnutím, je však velmi pravděpodobné.

Na konec je asi nejlepší napsat, že zajímavější jednání jsem zatím nezažil! 😀

Martin Votroubek