15. června 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hodnocení posledního zasedání v tomto školním roce! :) · Categories: Aktuálně z parlamentu, Ze zasedání

 Ve dnech 6. – 8. 6. 2014 proběhlo poslední zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje v tomto školním roce. První den, když jsme se všichni delegáti dostavili do DDM Ústí nad Labem, oficiálně začalo zasedání. Zasedání zahájil hejtman  KPDM ÚK, Martin Votroubek. Prvním bodem programu byly organizační věci. Poté jsme si zvolili zapisovatele, stala se jím Nikola Jakůbková. Další aktivitou bylo prezentování jednotlivých parlamentů. Pak proběhla jedna z části simulační hry, při níž se delegáti rozdělili do tří politických stran a vytvořili si vlastní název, logo a vyplnili kolonkovou žádost. Cílem této hry bylo naučit delegáty lépe pracovat ve skupině, naučit se slušně soupeřit a promýšlet nejlepší nápady jak pro kampaň, tak i například pro volební buildboardy, které jsme si následně vytvořili. J No a pak proběhla večeře. 😀 Po večeři jsme si zahráli energizer hry. Následně proběhl všemi očekávaný večerní program, po kterém byli všichni delegáti unavení a zpocení. 😀 Potom už měli delegáti volno.

Druhý den zasedání byl zahájen rozcvičkou, po které následovala snídaně. Potom proběhl první workshopový blok, v němž byli delegáti rozděleni podle politických stran. Jedna skupina měla workshop na téma Typologie osobnosti a druhá na téma Politologie. Potom jsme si zahráli hry a šli na oběd. Po obědě proběhl druhý workshopový blok, kde se skupiny prohodili. Potom se někteří z delegátů kvůli velkému teplu byli opalovat na terase. 😀 A potom jsme si tam už všichni zahráli energizer hry. J Potom jsme měli hodinové volno, které si každý užil jinak. 😀 Poté proběhla parlamentí partie pod vedením Martina Votroubka. Potom jsme si zahráli hry na probrání. 😀 Měli jsme i výbornou večeři (palačinky). J Poté začal večerní program ve formě výletu na Větruši. J Po návratu proběhlo připravené překvapení pro hejtmana v podobě sladkostí. J Jak sám řekl, moc ho to potěšilo! J Potom jsme si zahráli energizer hry, a protože jsme byli všichni unavení, tak jsme si pustili film, při kterém jsme usnuli. 😀

Poslední den zasedání jsme si trošku přispali. 😀 Potom jsme se nasnídali a šli si uklidit věci a místnosti, které jsme používali. Potom proběhly Parlamenťákovské volby a vyhlášení vítězné politické strany (tedy té, která se nejvíc snažila prezentovat, měla nejlepší nápady při kampani atd…). Potom delegáti ze všech městských parlamentů napsali článek z tohoto zasedání. Potom jsme měli oběd. Poté proběhlo Závěrečné zasedání a plánování dalšího zasedání. Potom bylo zasedání ukončeno a delegáti se rozešli domů nebo na vlak. Myslím si, že můžu napsat, že si toto zasedání všichni užili, jen je mi líto, že se se všemi uvidím až za dlouho a proto se těšíme se na další J.

Sára Kroščenová

18. května 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijeď i Ty na červnové zasedání KPDM ÚK! :) · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Blíží se červnové zasedání zasedání delegátů KPDM ÚK. Zasedání se jako tradičně odehraje v DDM Ústí nad Labem, kde budou delegáti KPDM ÚK mimo jiné diskutovat o projektové činnosti, zkusí si pracovat nad vlastním projektem a zlepší si tak práci ve skupinách. Projdou také workshopem o typologii osobnosti a krátkou přednáškou o stříhání videí, což se jim bude hodit při tvorbě propagačního videa KPDM ÚK, které budeme na zasedání natáčet! 🙂 Nebudou cybět ani energizer hry a teambuildingové aktivity a nebo výlet do centra města! 🙂 Tak přijeď i Ty! Kontaktuj svůj městský parlament a doraz mezi nás!

Pozvánka na zasedání delegátů KPDM ÚK ke stažení (pdf)

Odkaz na elektronické přihlašování zde

02. května 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ze dvou komor jedna! Aneb vyjednávání v Litvínově o budoucí spolupráci s KPDM ÚK · Categories: Aktuálně z parlamentu, Z akcí

V době, kdy začalo na kraji (KPDM ÚK) působit nové vedení, začala panovat mezi městy větší snaha o navýšení počtu městských parlamentů u nás, v Ústeckém kraji.

Díky postupnému pověřování osvědčených bývalých delegátů v některých městech jsme tak zdárně obnovili parlament v Mostě a Děčíně a založili parlament v Teplicích. Po založení Městského parlamentu dětí a mládeže Děčín přišel na řadu Litvínov. Město, co by kamenem dohodil ( 😀 ), vzdálené od Mostu se tak stalo terčem snah celého vedení kraje.

No a podle zaběhnutého principu jsme pověřili bývalou delegátku Mosteckého parlamentu mládeže, Hanku, aby nám pomohla založit Litvínovský parlament dětí a mládeže. Jenže pozor! o.O Po několika týdnech jsme se dozvěděli o existenci již stabilního a 3 roky působícího Žákovského parlamentu města Litvínov. Samozřejmě jsme z toho byli všichni nadšení. 🙂

Na jednání předsedů městských parlamentů dětí a mládeže v Ústeckém kraji, které se konalo koncem podzimu 2013 tak dorazili předsedové z Ústí nad Labem, Děčína, Mostu, Litvínova a také zástupkyně Žákovského parlamentu města Litvínov. Jenže po několika minutách jsme narazili na problém! :-/ Přeci jen ne všechny parlamenty dětí a mládeže fungují stejně nebo shodně (občas se něco liší v zájmech, postupech atd.), a tak jsme zjistili, že parlament v Litvínově (ten 3 roky působící) funguje o trošku jinak, a proto začala jednání a stanovách, cílech a strukturách.

Nutno podotknout, že tenkrát jsme vlastně v jednom městě měli 2 městské parlamenty, což nebyl úplně nejlepší nápad. Dohodli jsme se proto, že se námi založený parlament stane vyšší komorou pro středoškoláky právě 3 roky fungujícího žákovského parlamentu, který doposud sdružoval spíše základní školy.

Pár měsíců nic! 😀 Následně na to se začaly uvnitř Litvínova odehrávat přípravy zahájení činnosti parlamentu pro nadcházející školní rok 2013/2014. Na zasedání ředitelů škol se však diskutovalo o tom, že mít dvoukomorový parlament moc praktické není (to jsme tušili i my), a proto se 2. 5. 2014 uskutečnilo jednání o budoucnosti těchto dvou parlamentů. Začátek byl poněkud klidný, ale diskuse většinu přítomných (zúčastnil se ředitel Scholy Humanitas, koordinátorka krajem založeného Litvínovského parlamentu dětí a mládeže, pověřená předsedkyně krajem založeného Litvínovského parlamentu dětí a mládeže, já, hejtman „kraje“ (Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje) a zástupkyně Žákovského parlamentu města Litvínov) probudila z prázdninového dne. „Moc si nerozumíme“ a „Je to slovo proti slovu“ se staly častými větami jednání. To  vyústilo v to, že jednání moc produktivní nebylo. Nicméně kraj nechce jen tak přicházet o potencionální členy a proto se všichni zúčastnění shodli, že by bylo nejlepší sloučit Litvínovský parlament dětí a mládeže s Žákovským parlamentem města Litvínov. „Sice tak ztratíme námi založený a fungující parlament, ale možná se dozvíme i něco nového!“ říkal jsem si po návratu do Ústí nad Labem.

Sloučení není definitivním rozhodnutím, je však velmi pravděpodobné.

Na konec je asi nejlepší napsat, že zajímavější jednání jsem zatím nezažil! 😀

Martin Votroubek

26. března 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dubnové zasedání KPDM ÚK na blízku! · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené

Již 17. – 19. 4. 2014 budou v DDM Ústí nad Labem znovu zasedat delegáti Krajského parlamentu dětí a mládeže. Počet delegátů na minulém zasedání byl rekordní a tak doufáme, že půjdeme s počty v nadcházejícím zasedání jedině nahoru! Hlavním bodem zasedání bude plánování aktivit jednotlivých městských parlamentů pro nadcházející školní rok. Nebude chybět ani teambuilding, zábava a výlet do města.

Pozvánku na zasedání KPDM ÚK naleznete zde ke stažení (pdf).

Online formulář pro přihlášení na zasedání pak na odkazu zde.

Těšíme se i na tebe!

23. března 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhé oficiální zasedání vedení KPDM ÚK za námi! · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Dne 20. 3. 2014 jsme se jako vedení KPDM ÚK sešli v DDM v Ústí nad Labem. Byl zrovna krásný slunečný den, takže jsme všichni přišli s dobrou náladou. Martin měl pro nás veškeré informace ve formě prezentace, takže díky jeho přípravě šlo všechno rychle a podle plánu.

Hlavním bodem na programu bylo blížící se zasedání delegátů KPDM ÚK. Nejdříve jsme ale museli vyřešit organizační záležitosti, například zvolení zapisovatele a zodpovědnou osobu za sepsání článku. Pobavilo mě hlasování o tom, jestli budeme hlasovat tajně nebo veřejně 😀 . Jelikož jsme na zasedání byli jen tři, tak bylo jasné že určitě zvolíme veřejné hlasování. Dlouhou dobu jsme strávili nad věcmi týkající se zasedání delegátů KPDM ÚK, které začíná už 17. 4. 2014. Bylo tu hodně záležitostí k vyřešení, od programu až po účastnický poplatek. Nechybělo ani schválení a poupravení pozvánky na zasedání. Myslím si, že za první hodinu jsme odvedli dobrou práci. Vymyslet program pro 20 lidí na víkend, aby je to bavilo a aby si z toho něco odnesli, to není jen tak.

Protože jako parlament budeme mít svůj roll up a svoje bloky (jakož to propagační materiály), muselo se podle toho upravit stávající logo. Nad tím jsme taky nějakou dobu strávili. Naštěstí jsme se shodli a odsouhlasili vše. Ke konci zasedání jsme diskutovali o aktivitě MPDM v ÚK. Poslední dobou jsem moc nevěděla, jak ostatní parlamenty fungují, tak jsem ráda že jsem se dozvěděla zase něco víc. Zdá se, že vše jde tak jak má. Další diskuse byla o činnosti NPDM, o tom nám více řekl Filip. Pak už jsme se víceméně bavili mezi sebou i o věcech mimo parlament. Já osobně jsem si zasedání rozhodně užila, jsem ráda že si ve vedení rozumíme. Zasedání trvalo přibližně 2 hodiny.

Marie Tesarzová

08. března 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sára Kroščenová o únorovém zasedání delegátů KPDM ÚK · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Ve dnech 21. – 23. 2. 2014 proběhlo v Domě dětí a mládeže Ústí nad Labem zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje (KPDM ÚK). Když jsme se kolem 16. hodiny dostavili do DDM Ústí nad Labem všechny jsme pozdravili a uklidili si věci do klubovny a šli jsme do zasedací místnosti celého zasedání, kde nám byl sdělen program a průběh vícedenního zasedání KPDM ÚK a organizační věci týkajících se spaní a stravy. Poté jsme měli osobní volno a dále jsme jeli podle programu tohoto zasedání. Po splnění úkolů jsme si zahráli energizer hry.

Druhý den jsme začali ranní rozcvičkou a snídaní. Po snídani jsme měli každý čas se zlidštit a připravit se na průběh celého dne. V tento den jsme se všichni zúčastnili workshopů o správné tvorbě prezentace, výstupech ze zasedání a ideálním zasedání parlamentu, čekal nás volný program a “výlet“ do města. Po tomto “výletě“ jsme pokračovali v programu. Pak nastala simulační hra, ve které jsme se pokoušeli správně komunikovat se zástupci státní správy (hejtmanem města, primátorem a ředitelem školy), které ztvárnili Martin Votroubek, Nikola Jakůbková a Tomáš Kochlöffel. Po ní už následoval všemi očekávaný večerní program, který se nám všem líbil. Pozorovali jsme soutěž missáka a missky zasedání KPDM ÚK, shlédli jsme mnoho zábavných čísel a zasmály se několika vtipům. Nemohla chybět ani parlamenťácký taneček. Pak jsme nezapomněli popřát jedné z našich delegátek k narozeninám.

Poslední den, tedy den odjezdu, jsme začali stejně jako předchozí den. Tento den jsme prošli poslední várkou workshopů (výše zmiňovaných), které jsme po skupinkách navštěvovali, jelikož dané workshopy probíhaly paralelně ve stejný čas. Pak už jen organizační věci jako zkontrolování používaných místností a zhodnocení celého zasedání. Pak už jsme se všichni rozešli domů, na nádraží a tak podobně.Toto zasedání jsme si všichni užili a jistě se těšíme všichni na další vícedenní zasedání KPDM ÚK, které by se mělo konat v dubnu. Přesné datum bude ještě upřesněno vedením KPDM ÚK v závislosti na výsledcích dotazníkového šetření na e-learningu KPDM ÚK.

Sára Kroščenová

08. března 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání delegátů KPDM ÚK, únor 2014 pohledem Michaela Nováka · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Inu, zasedání KPDM ÚK začalo v pátek 21. 2. 2014 v DDM Ústí nad Labem a trvalo tři dny. Já jsem bohužel dorazit nemohl, hrál jsem s kapelou v Praze. Avšak hned druhý den jsem v 8 hodin ráno sedl na vlak a metelil si to do Ústí. Nevěděl jsem, co mne čeká, na papíře jsem měl hrubě napsanou adresu ústeckého DDM, přihlášku jsem si přečetl jen zběžně a program jsem úspěšně zapomněl doma. „Začíná nám to pěkně,“ znělo mi v hlavě. „Nikoho neznám, projekt se mi příčí, nemám nic nastudované, “ naštěstí víra a optimismus zůstaly. Věřil jsem, že vysvitne hvězdička přínosnosti.

Dorážím, vstupuji do DDM. Chvilku bloudím po chodbách a omylem se spojuji se špatnou skupinkou, neboť v době zasedání má v budově soustředění i ústecká taneční skupina námi později zvaná Mravenci. Omyl jsem však brzy zjistil a napravil. Trefil jsem do správné třídy a chlapec ve formálním oblečení mne uvítal slovy: „Vítám tě mezi námi. Jmenuji se Martin V. a jsem hejtman tohoto parlamentu. Můžu se tě zeptat, jak ses dostal do budovy, když by dveře měly být zamknuty?“ A jéjé, to jsem tomu dal 🙂

Bylo by to na dlouhé vyprávění, ale všichni jsme se bleskurychle skamarádili. Po výroku: „Říkejte mi Medvídku“ jsem se stal součástí teamu. Prošel jsem si úžasnými workshopy vedenými ještě úžasnějšími lidmi. Martin mi musí prominout, že jsem ten jeho páteční nestihl, ale kdybych mohl, moc rád bych jej viděl. Nikčin workshop Jak vést zasedání byl jednoduše neformální. Nemyslím tím však, že by byl špatný. Nikča zkusila alternativní způsob, nezvolila formu nudného monologu učitele, jak to probíhá ve třídách našeho školství, ale zaměřila se na nás samotné. Naše zkušenosti, pocity a otázky z účasti v parlamentech dohromady utvořily perfektní koncepci dobrého zasedání a skrze nás samotné jsme dospěli k faktům. Náš kolektiv se čím dál více a více zlepšoval, a když někdo něco řekl, nemusel nic vysvětlovat. Byli jsme na stejné vlně. A tak to šlo po celé zasedání.

Všechno jsme si sami zorganizovali, sami jsme si vařili (díky Simčo), sami jsme si stanovili, co budeme řešit a téměř vždycky jsme si dokázali i sami odpovědět. Zjistili jsme, co jest pojem energizer. Díky Niky, od teď jej budu používat i na svém parlamentu. Den ubíhal jako voda. Neustále jsme se smáli a přitom vzdělávali. Večer jsme zkusili Simulační soutěž, na které jsme testovali naše vědomosti ohledně pravomocí jednotlivých parlamentů (tedy školního, městského a krajského). Každá skupinka byla některým z nich a snažila se přesvědčit ředitele gymnázia, primátorku města či hejtmana kraje o správnosti jejich vizí a koncepcí. Kdo nejrychleji získá podporu ve formě podpisů všech tří, vyhrává. Zpočátku jsme byli rivalové, nikdo nechtěl nikomu pomoci a byli jsme zklamaní, když nás jednotliví zástupci vyhodili s nepořízenou ze svých kanceláří. Právě díky tomu nám vše došlo. Začali jsme pomalými, ale jistými krůčky získávat podporu všech zástupců. Teamy spolupracovali a sdíleli své fígle. Ve finále všichni zjistili, jak je těžké dohodovat změny zákonů, propůjčit si městských prostor či třeba jen uspořádat obyčejnou debatu se zástupci města. Úžasně jsme se bavili a nejeden ze zástupců žasl nad naší vynalézavostí a skvělou improvizací.

Pak začala oddechová část a to jest volení missáka a miss KPDM ÚK. Čísla byla velkolepá, a proto se moc těšíme na další ročník této soutěže. Těsně před spaním jsme ještě stihli poblahopřát Nikče k narozeninám.

Nedělní den pro mne začínal workshopem Jak vytvořit správnou prezentaci. V skutku originální téma, ale světe div se, povedené. Díky Tomášovi K. jsme prošli všemi zákoutími tvorby prezentace. Opět jsme použili vlastní zkušenosti a z nich dospěli k tomu, jak dělat efektivní a v dnešní přeinformované době poutavé prezentace. Seznámili jsme se s několika editačními programy a softwarem pro tvorbu myšlenkových map Prezi. Taktéž jsme se koukli na web Khanové školy a akademie a zkritizovali přínosnost portálu TED, samozřejmě pozitivně :-). Shodli jsme se, že Power Point není vždycky ta nejlepší forma. Nesmíme se bát experimentovat a zkoušet nové věci. S tím také souvisí otázka zpětné vazby prezentací na školách, zdá se, že zpětná vazba chybí.

Závěrečná evaluace našeho zasedání byla úsměvná. Víme, že nás zasedání posunulo dál. Víme, že radikální a okamžité řešení obtížných otázek není jistotou výhry a též víme, že jsme to právě my – všechny úrovně parlamentů, kteří jsou poradními orgány naší vlády, vedení našich krajů a měst a samozřejmě i škol. Zde je viditelný můj úvodní spor. Zpočátku jsem nepochopil smysl parlamentů, ale zasedání KPDM ÚK mi otevřelo oči a já pochopil, že naděje umírá poslední.

Mám pocit, že jsem v Ústí strávil celý týden. Nelituji ani jediné sekundy tam strávené. Čas samotný tam plynul bez okolků, nikdy jsem se nenudil, vždy se mé oči potkali s přátelskou tváří a pochopením. Takto by mělo fungovat naše školství.

Před odchodem na vlak jsme ještě stihli nastřelit příští schůzi KPDM ÚK a návrh Terky „Zkus kus-kus“ byl jednomyslně zvolen jako příští chod (Tomáši, je to na tobě – náš výživový specialista Severevolty).

Michael Novák

16. února 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání KPDM ÚK se blíží! · Categories: Aktuálně z parlamentu

Již 21. – 23. 2. 2014 budou v DDM Ústí nad Labem znovu zasedat delegáti Krajského parlamentu dětí a mládeže. Hlavním bodem zasedání budu seberealizace samotných městských parlamentů a předání nejdůležitějších informací o městských parlamentech parlamentním nováčkům. Nebude chybět ani teambuilding, zábava a výlet do města.

Pozvánku na zasedání KPDM ÚK naleznete zde ke stažení (pdf).

Online formulář pro přihlášení na zasedání pak na odkazu zde.

07. února 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedalo vedení KPDM ÚK · Categories: Aktuálně z parlamentu, Ze zasedání

Dne 7. 2. 2014 se sešlo vedení KPDM ÚK. Zasedání trvalo dvě hodiny a řešilo se na něm především nadcházející zasedání KPDM ÚK, které proběhne ve dnech 21. 2. – 23. 2. 2014. v DDM Ústí nad Labem. Nejprve jsme doladili nesrovnalosti v programu zasedání. Mája také dostala za úkol zjistit, kolik lidí dorazí za každý městský parlament. Dále jsme řešili blížící se zasedání rady a předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže, které se bude konat ve stejných dnech jako zasedání KPDM ÚK. Zbytek zasedání jsme věnovali webovým stránkám. Každý člen vedení dostal přidělené uživatelské jméno a heslo, které mu umožňuje přidávat příspěvky na webové stránky. Byli jsme proškoleni o správném používání wordpressu. Rozdělili jsme ji ještě nějaké úkoly, jako je např. článek nebo zápis, pořídili pár fotek a poté v dobré náladě zasedání ukončili.

Filip Jahodář

23. prosince 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem · Categories: Aktuálně z parlamentu

I v následujícím kalendářním roce vám přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky a osobních úspěchů a děkujeme vám za přízeň v roce 2013 a doufáme že na nás nezavřete ani v roce 2014! 🙂