02. května 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ze dvou komor jedna! Aneb vyjednávání v Litvínově o budoucí spolupráci s KPDM ÚK · Categories: Aktuálně z parlamentu, Z akcí

V době, kdy začalo na kraji (KPDM ÚK) působit nové vedení, začala panovat mezi městy větší snaha o navýšení počtu městských parlamentů u nás, v Ústeckém kraji.

Díky postupnému pověřování osvědčených bývalých delegátů v některých městech jsme tak zdárně obnovili parlament v Mostě a Děčíně a založili parlament v Teplicích. Po založení Městského parlamentu dětí a mládeže Děčín přišel na řadu Litvínov. Město, co by kamenem dohodil ( 😀 ), vzdálené od Mostu se tak stalo terčem snah celého vedení kraje.

No a podle zaběhnutého principu jsme pověřili bývalou delegátku Mosteckého parlamentu mládeže, Hanku, aby nám pomohla založit Litvínovský parlament dětí a mládeže. Jenže pozor! o.O Po několika týdnech jsme se dozvěděli o existenci již stabilního a 3 roky působícího Žákovského parlamentu města Litvínov. Samozřejmě jsme z toho byli všichni nadšení. 🙂

Na jednání předsedů městských parlamentů dětí a mládeže v Ústeckém kraji, které se konalo koncem podzimu 2013 tak dorazili předsedové z Ústí nad Labem, Děčína, Mostu, Litvínova a také zástupkyně Žákovského parlamentu města Litvínov. Jenže po několika minutách jsme narazili na problém! :-/ Přeci jen ne všechny parlamenty dětí a mládeže fungují stejně nebo shodně (občas se něco liší v zájmech, postupech atd.), a tak jsme zjistili, že parlament v Litvínově (ten 3 roky působící) funguje o trošku jinak, a proto začala jednání a stanovách, cílech a strukturách.

Nutno podotknout, že tenkrát jsme vlastně v jednom městě měli 2 městské parlamenty, což nebyl úplně nejlepší nápad. Dohodli jsme se proto, že se námi založený parlament stane vyšší komorou pro středoškoláky právě 3 roky fungujícího žákovského parlamentu, který doposud sdružoval spíše základní školy.

Pár měsíců nic! 😀 Následně na to se začaly uvnitř Litvínova odehrávat přípravy zahájení činnosti parlamentu pro nadcházející školní rok 2013/2014. Na zasedání ředitelů škol se však diskutovalo o tom, že mít dvoukomorový parlament moc praktické není (to jsme tušili i my), a proto se 2. 5. 2014 uskutečnilo jednání o budoucnosti těchto dvou parlamentů. Začátek byl poněkud klidný, ale diskuse většinu přítomných (zúčastnil se ředitel Scholy Humanitas, koordinátorka krajem založeného Litvínovského parlamentu dětí a mládeže, pověřená předsedkyně krajem založeného Litvínovského parlamentu dětí a mládeže, já, hejtman „kraje“ (Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje) a zástupkyně Žákovského parlamentu města Litvínov) probudila z prázdninového dne. „Moc si nerozumíme“ a „Je to slovo proti slovu“ se staly častými větami jednání. To  vyústilo v to, že jednání moc produktivní nebylo. Nicméně kraj nechce jen tak přicházet o potencionální členy a proto se všichni zúčastnění shodli, že by bylo nejlepší sloučit Litvínovský parlament dětí a mládeže s Žákovským parlamentem města Litvínov. „Sice tak ztratíme námi založený a fungující parlament, ale možná se dozvíme i něco nového!“ říkal jsem si po návratu do Ústí nad Labem.

Sloučení není definitivním rozhodnutím, je však velmi pravděpodobné.

Na konec je asi nejlepší napsat, že zajímavější jednání jsem zatím nezažil! 😀

Martin Votroubek

22. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání NPDM očima Karolíny Špringlové · Categories: Z akcí

Ve dnech 15. – 18. listopadu 2013 se 11 našich delegátů zúčastnilo XVI. zasedání NPDM. Program byl velmi nabitý a dobře promyšlený. Celé zasedání se týkalo tématu „Česko po volbách a mladí lidé“. V pátek po příjezdu do Prahy a ubytování se v hotelu Fusion, jsme se přesunuli do nedaleké školy, kde se konalo zahájení a spousta workshopů. Pro tento rok byla vybrána simulační hra Konexion 2, což byla hra o vlastním státě a volbách. Sobota patřila workshopům, ale také hře. Mohli jsme se přidat do jedné nové strany (Vlastíkovci, SMS, SED) nebo do skupiny paparazzi i být jen aktivním občanem. Večer jsme měli diskuzi s lídry těchto stran. Celou tuto diskuzi vedla koordinátorka NPDM Jana Votavová. Workshopové bloky byli i v neděli dopoledne. Od 15:00 hodin jsme debatovali se šesti představiteli různých politických stran. Na nedělní večer bylo připraveno závěrečné hodnocení, zpestřené kandidátkou na předsedu NPDM. V pondělí dopoledne bylo zahájeno samotné zasedání NPDM v Brožíkově síni na Staroměstské radnici. Po představení Usnesení a Jednacího řádu, jsme volili nové vedení NPDM. Předsedkyní se stala Kristýna Šoukalová, 1. místopředsedkyní Eva Novotná a 2. místopředsedkyní Kateřina Geryková. Poté bylo letošní zasedání ukončeno.

Karolína Špringlová

22. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání NPDM pohledem Filipa Jahodáře · Categories: Z akcí

Ve dnech 15.-18. listopadu 2013 proběhlo XVI zasedání Národní parlamentu dětí a mládeže (dále jen NPDM). V pátek jsme na hotel dorazili v dopoledních hodinách, ale registrace nám zabrala poměrně dost času, díky čemuž jsme neměli dostatek času si vybalit a pořádně se zabydlet ve svých pokojích. Odpoledne jsme byli seznámeni se simulační hrou Konexión II, jejímž cílem bylo vytvořit imaginární stát s funkčními politickými stranami. Vedení NPDM se v této hře vžilo do rolí ministrů a dalších organizačních složek, jako je např. policie. Předseda NPDM Vlastimil Navrátil se pak stal samotným prezidentem státu Konexión. Odpoledne a v podvečer nás čekali také workshopové bloky. Výběr workshopů byl vskutku rozmanitý a vybrat bylo velmi těžké. Já osobně jsem si vybral Marketing v prvním workshopovém bloku a Online diskuzi efektivně v bloku druhém. Pro lidi, kteří ještě nedosáhli patnácti let, byl připraven workshop s názvem Osobní prezentace mě samého, který zabral čas obou workshopových bloků. Večeře, na níž byly v programu vyhrazeny dvě hodiny, byla kombinována se seznamovacími hrami, které jsme hráli mezitím, než na nás přišla řada v restauraci, kam jsme na obědy a večeře chodili. Po večeři byly prezentovány jednotlivé kraje. V půl desáté program skončil a my se vydali zpět na hotel, kde jsme si v klidu vybalili a šli spát.

V sobotu po snídani, která probíhala formou švédských stolů, nás čekali další dva workshopové bloky. Výběr byl opět pestrý. Velmi oblíbený byl workshop osobní prezentace mě samého tentokrát pro ty, kteří se ho neúčastnili v pátek. Mimo jiné tam byli také workshopy jako třeba etika a etiketa v praxi nebo manipulace médii. Je důležité zmínit, že osobní prezentace mě samého zasahovala opět do obou bloků. Po obědě jsme se vrátili na gymnázium, kde mimochodem celý program probíhal, a tam nás čekal 5. a 6. workshopový blok. Mezitím měli také politické strany, které si zakládali delegáti NPDM, čas vytvořit volební program. Po večeři se pokračovalo v simulační hře. Pro tři vzniklé strany (Vlastíkovci, Strana moderního středu a Strana efektivní demokracie) resp. pro jejich lídry byla připravena hra otázky Jany Votavové. Hra byla napodobeninou oblíbeného pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Lídři stran dostávali velmi zákeřné otázky, ale vždy dokázali najít kličku, kterou ze všeho vybruslili. Otázky mohli kromě Jany Votavové pokládat i diváci. Po skončení Otázek Jany Votavové jsme se vrátili na hotel a šli spát.

V neděli jsme se po snídani opět přesunuli na gymnázium. Na programu byly opět workshopové bloky. Velké množství delegátů se přihlásilo na workshop jak vše stíhat a být v pohodě?, který byl poměrně zvláštní v tom, jakým způsobem na něj jednotliví delegáti reagovali. Do této doby měly všechny workshopy pozitivní ohlasy, ale tento workshop některé jeho návštěvníky neuchvátil. Nejčastějším negativním ohlasem bylo: „Dozvěděl/a jsem se jenom to, co dávno vím, a nic nového.“ Po dopoledních workshopech a obědu přišel na řadu odpolední program. V rámci programu jsme se vydali do kina Atlas, kde pro nás byla připravena diskuze s politiky. Na akci dorazili: Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Radka Maxová (ANO), Martin Lank (Úsvit), Ondřej Liška (Strana zelených), Petr Mach (Strana svobodných občanů) a nakonec také Jiří Pospíšil (ODS). Po celou dobu debaty se delegáti snažili pokládat otázky a několikrát otázky přerostly i v drobné hádky mezi jednotlivými politiky. Častým terčem narážek se stávala paní Maxová z hnutí ANO. Po skončení debaty jsme se přesunuli na hotel, kde proběhla další část simulační hry a to volby. Volby skončili následovně: SMS a Vlastíkovci získali shodně 27 hlasů a SED získala 22 hlasů. To vypovídá o vyrovnanosti politických stran. Po volbách následovala večeře. Po večeři jsme se opět přesunuli na gymnázium, kde se představili noví členové Rady a Předsednictva. Za ústecký kraj je to Nikola Jakůbková v Radě a Filip Jahodář v Předsednictvu. Byli také představeni noví kandidáti na posty předsedy a prvního a druhého místopředsedy NPDM. Po evaluaci jsme se odebrali na hotel, kde jsme se naposledy ubrali ke spánku.

V pondělí, v časných ranních hodinách jsme v klidu posnídali a poté společensky oblečeni vyrazili na Staroměstskou radnici, kde proběhl poslední den zasedání. Pro zasedání byla zvolena Brožíkova síň. Na zasedání jsme nejprve schválili usnesení NPDM a po občerstvení jsme volili nové vedení. Předsedkyní NPDM se stala Kristýna Šoukalová. Post první místopředsedkyně obsadila Eva Novotná. A poslední post a to post druhé místopředsedkyně získala Kateřina Geryková. Po volbách přišlo závěrečné slovo koordinátorky NPDM Jany Votavové a tím XVI. Zasedání NPDM skončilo. Po jeho skončení jsme se vrátili na hotel, kde jsme si vyzvedli své věci a poté jsme se odebrali na nádraží, odkud jsme jeli zpět do Ústí.

Filip Jahodář

15. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návštěva německých delegátů pohledem Filipa Jahodáře · Categories: Z akcí

Ve dnech 1. a 2. listopadu jsme se jako krajský parlament, účastnili setkání s německými delegáty. Němci vyslali 4 delegáty a řidiče, který ovšem v debatách také přidával své názory. V sobotu jsme začali kolem desáté hodiny dopoledne. Po seznámení jsme se s nadšením vrhli na práci. Jako první bod na programu bylo porovnání německého a českého školského systému. Poté, co jsme zjistili, kde se liší, vypsali jsme rozdíly a diskutovali o případných výhodách a nevýhodách jednotlivých bodů. Večer byla na programu prohlídka města. Po prohlídce, která se Němcům velmi líbila, jsme diskutovali na téma ověřování studijních znalostí. Končili jsme v pozdních večerních hodinách. Následoval volný program, který jsme trávili převážně odděleně. V neděli dopoledne jsme se zabývali elektronikou na školách resp. možnostmi učitelů a žáků a také internetem ve škole. Po dlouhé diskuzi, která zabrala celé dopoledne, jsme se v klidu naobědvali. Po obědě přišlo závěrečné zhodnocení práce a seznámení s programem na dny 4. a 5.listopadu v německém Chemnitz. Myslím, že víkend se všem líbil, na čemž jsme se konec konců shodli při evaluaci.

Filip Jahodář

15. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání KPDM se zúčastnili i delegáti z německého Chemnitzu · Categories: Z akcí

O víkendu z 2. na 3. 11. 2013 se uskutečnilo setkání delegátů KPDM ÚK se zástupci žákovské rady Chemnitz v Ústí nad Labem. Úvodní slovo, které otevřelo víkend nabitý diskusemi a promluvami zaznělo v 11 hodin. Od té chvíle už jsme se nezastavili. Tématem celého víkendu byla výuka na školách. Cílem tohoto víkendu bylo porovnání školských zvyklostí v Německu a České republice, což by KPDM ÚK pomohlo při jeho budoucí práci v letošním školním roce. Dříve, než na práci byl vyhrazen čas na seznamovací hry. Krom toho, že se každý z účastníků krátce představil, došlo i na tvorbu vizitek, důležité však zmínit – beze jména a příjmení. Cílem hry totiž bylo uhádnout, o koho se jedná. Ale toto setkání není jen o hrách. Úvodním tématem celého víkendu byly samotné přehledy školských systémů v obou zemích. Tuto práci již účastníci zažili na nedávném setkání, shodou okolností také v Ústí nad Labem, bylo však za potřebí tuto záludnost hlouběji vysvětlit, čemuž napomohla práce na flip charty pro české a německé školství. Závěrem tohoto bloku bylo prezentování výsledných prací a diskuse o hledání společných a odlišných znaků v těchto systémech. Dalšímu bloku předcházel oběd spojený s krátkou procházkou. Pak přišla řada na elektroniku na školách. Tento blok byl dále rozdělen do tří podtémat, přičemž každému podtématu se věnovala jedna skupina.

Bylo co řešit ohledně wifi a volného internetu na školách, možnostech učitelů využívat moderní technologie a s tejně tak možnostech žáků. Každá skupina opět rozpracovávala každý detail a zakončením byly vyčerpávající prezentace všech tří skupin. Toto vyčerpání jsme vyrovnali večeří a procházkou do města. Po návratu zpět si však účastníci ani na minutku neoddychli a hned se vrhly na téma „nej ve školství“. Zadání bylo jednoduché: Vyzdvihnout nejlepší a nejnepropracovanější vlastnost školského systému v Německu a v ČR. Závěrem bylo tvrzení, že v ČR je největší plus snaha o rychlé zavedení moderních technologií do výuky, nedostatkem je však rozdílnost školních vzdělávacích programů, které komplikují bývalým žákům základních škol studium prvního ročníku na střední škole. V Německu je tím nejlepším přístup učitelů a jejich flexibilita, nevýhodou však rozdílnost školských systému ve spolkových zemích. Pak už jsme jen načali téma metody ověřování studijních znalostí. Diskutovali jsme o využívání simulačních her, formách testů a porovnání elektronických testů oproti těm tištěným. To však už byla jen diskuse na uvolnění, pak už následoval jen volný program a tradiční večerka. Druhého dne ráno jsme se po snídani pět odebrali do zasedací místnosti, kde jsme řešili průběh blížícího se setkání ve městě Chemnitz. Na diskusi byl jak program setkání, tak i organizační záležitosti. Součástí byl také workshop o spolupráci parlamentů, který měl být součástí konference Žákovské rady Chemnitz v prostorách Nové radnice. Závěrem celého víkendového setkání byla evaluace, ze které vyšly pozitivní názory na organizaci, ale i nedostatky programu a jeho přehršle velká velikost a poděkování všem účastníkům. Zbývá jen dodat, že setkání v Chemnitz bude doufám stejně tak přínosné, jako to v Ústí nad Labem.

Martin Votroubek

15. listopadu 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Delegáti KPDM ÚK se zúčastnili zasedání v Chemnitzu · Categories: Z akcí

Ve dnech 4. – 5. 11. 13 se konalo závěrečné zasedání v Chemnitz. Sešli jsme se ráno v Ústí nad Labem a autobusem jsme vyrazili. Cestou nastoupil v Děčíně zbytek delegátů a mohli jsme vyjet. Když jsme dorazili, ubytování mě příjemně překvapilo. Pokoje, jídlena i zasedací místnost se mi moc líbily. Zabydlení nám zabralo jen chvíli, potom nás čekal oběd. Po obědě jsme se odebrali na výlet – prohlídnout si novou školu v Chemnitzu. Musím přiznat, že by mě nikdy nenapadlo, že škola může mít tak příjemné prostředí. Zaujal mě vzhled i atmosféra školy.  Po prohlídce jsme došli zpět do Einsu. Tam nás čekala večeře. Na celém dnu mě asi nejvíce zaujala večerní diskuse. Vytvořili jsme skupiny a v nich jsme s delegáty z Německa řešili vztahy mezi učiteli a žáky. Diskutovali jsme v Angličtině, s čímž jsem neměla problém a bavilo mě to více, než když nám překladatelka Terka pomáhala s  Němčinou. Dozvěděla jsem se pár zajímavých informací o tom, jak fungují vztahy v německých školách. Po diskusi jsme se vydali do města. Nejdřív jsme si ale před Einsem zahráli pár energizer her. Delegáti z německa nás naučili novou hru, která se asi všem líbila a myslím si, že jí budeme hrát častěji. Potom nás provedli po centru a řekli nám něco málo o historii Chemnitzu.

Když jsme se vrátili do Einsu, měli jsme volný program. Většina z nás šla dolů do klubovny, kde jsme se mohli věnovat pinpongu, nebo jiným aktivitám. Ráno bylo trošku chaotické, asi protože skoro nikdo z nás nemá rád balení. Po snídani jsme měli rozchod do města. Další na programu byl výlet do sportovní haly, podívat se na florbalový zápas Jana, jednoho z německých delegátů. Protože je florbal můj oblíbený sport, tak jsem byla ráda, že se můžu podívat. Na zápase jsme se zdrželi asi hodinku, cestou zpátky na hotel nás čekalo ještě pár energizer her v blízkém parku. V Einsu na nás čekal oběd a následovně jsme se vydali na radnici. Tam se konal workshop a poté ukončení akce. Workshop byl smíšený, nejdříve jsme měli téma předsudky. Potom jsme se snažili přijít na to, jak by se dala komunikace mezi českými a německými delegáty dále udržet a možná vymyslet i nějaké další společné akce. Uplynulo něco málo přes hodinu a přišla na nás řada s představením výsledné práce z workshopu. Od ostatních jsme si poslechli o šikaně, sexualitě a různých stylech osobností.  Myslím, že se vše povedlo. Zakončení v krásné radnici se nám líbilo. Teď jsme měli před sebou jen cestu domů, která utekla rychle a najednou už stojíme zpět v Ústí. Doufám, že takových skvělých akcí bude víc. Je to určitě dobrý zážitek, podívat se do jiné země.

Marie Tesarzová

03. června 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání s hejtmanem Ústeckého kraje · Categories: Z akcí

IMG_0656

Dnes jsme navštívili Krajský parlament dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Z Děčína jsme vyjížděli vlakem v 8:16. Jako doprovod s námi byla vychovatelka ze základní školy Na Stráni paní Civáňová. Po příjezdu do Ústí jsme hledali místo konání, které jsme po chvilce našli. V budově nás pozvali dále a pustili do výtahu, který nás měl vyvézt až do sedmého patra. Nejprve jsme byli trochu zmatení, ale po chvilce zkoumání budovy a marného vyptávání pracovníků, jsme konečně našli místnost, ve které se vše odehrávalo.Byli jsme tu první. Vyčkávali jsme na příchod Petra Dvořáka, který nás měl seznámit s programem a vpustit do místnosti. Po usazení přicházeli další – Martin Votroubek (předseda Ústeckého parlamentu dětí a mládeže), Lukáš Holub (1. místopředseda) a Kačka Svobodová – zapisovatelka.Začala porada vedení parlamentů. Největší úspěch měla asi akce, jenž by se měla konat v příštím školním roce v Děčíně. Bude mít za úkol seznámit lidi s dětským parlamentem, největším úkolem této akce bude zařízení školních parlamentů na všech základních školách v Děčíně.Po vyřešení této akce přišli ostatní delegáti za ústecký parlament.Seznámili jsme je s našimi plány do budoucna, překvapivě s tím souhlasili. Další bod na programu bylo setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Když vešel do místnosti a promluvil, spadl z nás velký kámen. Nebyl namyšlený, ani nedělal důležitého.Naopak, byl velice milý a příjemný. Bylo to příjemné shledání s mužem, který je na  takové pozici. Sdělili jsme mu všechny své poznatky. A KPDMÚK mu odprezentovalo svou prezentaci.Vypadal, že je příjemně zaskočený: cituji „neměl jsem ani ponětí o existenci dětského parlamentu”. A tím se už blížím ke konci, po pauze se ještě probralo víkendové přespání v Ústí a my už museli odejít. Cestou jsme se ještě stihli zastavit pro bubble tea a tím končila naše první návštěva krajského parlamentu dětí a mládeže.

08. května 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úvodní zasedání parlamentu města Děčín · Categories: Z akcí

Zasedání v Děčíně

V pátek 3. 5. 2013 se uskutečnilo úvodní zasedání Městského parlamentu dětí a mládeže města Děčín. Akce byla organizována pod záštitou Krajského parlamentu dětí a mládeže  a Domu dětí a mládeže města Děčín (DDM Teplická). Akce byla zahájena okolo 13. Hodiny. Úvodní slovo si vzal Petr Dvořák, náměstek hejtmana Krajského parlamentu dětí a mládeže a všechny přivítal na zasedání a také poděkoval paní ředitelce za propůjčení zasedací místnosti pro účely akce. Po úvodním proslovu a poděkování jsme se dostali k prezentaci Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje, která byla krátká a pouze orientační.

Dalším bodem, proč jsme byli na zasedání, bylo zahájení činnosti děčínského parlamentu. Zahráli jsme si hru, která spočívala v tom, že jsme měli napsat na papír něco o sobě a co bychom chtěli v parlamentu dělat; následně jsme z těchto papírů udělali seznam, celkově jsme ho odsouhlasili a domlouvali se, kdy bude další zasedání. Termín zasedání jsme určili a rozešli se domů. 

Petr Dvořák 

 

20. března 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Parlamentní výměna zkušeností · Categories: Z akcí

Dne 8.-10.3. 2013 se v Brně konala parlamentní výměna zkušeností se IV.plesem NPDM, kde děti ze všech koutů republiky získaly mnoho nových zkušeností na workhopech a užily si spoustu zábavy.

Ti, kteří dorazili dříve, měli možnost navštívit kancelář ombudsmana, odkud putovali do MŠ a ZŠ Kotlářská 4, kde se i s delegáty z větší dálky zaregistrovali a ubytovali ve třídách. Po ubytování nás čekalo uvítání se seznamovací hrou. Následovala debata s novinářem Jindřichem Šídlem na téma demokracie očima mladých.

První workshop si delegáti mohli vybrat ze dvou, první byl taneční pod vedením Sáry Metelkové, kde jsme měli možnost se naučit základní tance jako cha-cha, waltz, rumba, polka, jive nebo salsa, které se nám hodily později na plese. Druhý z nabízených workshopů byl Kecejme do toho – Politici a jejich (ne)kompetence.

Již při prvním kole workshopů se začaly názory účastníků střetávat, a každý tak měl možnost se vyjádřit. Například na prvním workshopu druhé dne Kecejme do toho – mezilidské vztahy. V té době probíhal opět workshop taneční z kterého jsme se přesunuli na „Kecejme do toho-korupce a prospěchářství“, nebo video osobní prezentace, kde nám bylo vysvětleno, jak se máme chovat před kamerou. Inspirace, motivace pro mladé byl název dalšího worshopu kde jsme se od Vojty Janouška dozvěděli o TEDx. Poslední workshop toho dne měl Ladislav Drápek o pozitivním přístupu k životu, po kterém už jsme se šli připravovat na ples.

Ples byl hodnocen velice pozitivně, účastníci se díky bohátému programu a dobré muzice určitě nenudili, součástí programu byla například tombola o zajímavé ceny, dražba vedení NPDM, folklorní tance, které jsme si mohli vyzkoušet pod dozorem zkušených tanečníků, volba lady a gentlemana plesu NPDM 2013 a skvělého překvapení nakonec – pěveckého vystoupení Předsedy NPDM Vlastimila Navrátila. Bohužel v nejlepším se musí přestat a tak jsme se vrátili do školy, kde zábava v pár třídách tiše pokračovala.

Poslední den nás už čekali pouze 2 workshopy a to Kristýny Šoukalové o amnestii, diskutovali jsme, hledali chyby i klady a formou hry si vyměnili názory. Poslední workshop nás naučil jak uspořádat debatu, koho na ní pozvat, jaká by měla být teze a poté jsme se ve skupinách debatu zkusili navrhnout.

Sbalení, rozloučení a cesta domů – nejhorší část víkendu nastala. Po obědě jsme zhodnotili celou parlamentní výměnu zkušeností, oficiálně ji ukončili a mohli si jít sbalit. Jen tak někomu se do toho nechtělo, ale co se dalo dělat. Zůstaly nám pěkné vzpomínky a zkušenosti, které se nám v budoucnu určitě vyplatí znát a na které jen tak nezapomeneme.