18. května 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přijeď i Ty na červnové zasedání KPDM ÚK! :) · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Blíží se červnové zasedání zasedání delegátů KPDM ÚK. Zasedání se jako tradičně odehraje v DDM Ústí nad Labem, kde budou delegáti KPDM ÚK mimo jiné diskutovat o projektové činnosti, zkusí si pracovat nad vlastním projektem a zlepší si tak práci ve skupinách. Projdou také workshopem o typologii osobnosti a krátkou přednáškou o stříhání videí, což se jim bude hodit při tvorbě propagačního videa KPDM ÚK, které budeme na zasedání natáčet! 🙂 Nebudou cybět ani energizer hry a teambuildingové aktivity a nebo výlet do centra města! 🙂 Tak přijeď i Ty! Kontaktuj svůj městský parlament a doraz mezi nás!

Pozvánka na zasedání delegátů KPDM ÚK ke stažení (pdf)

Odkaz na elektronické přihlašování zde

21. dubna 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hry, problematika a vlastní stát? Nejen to na dubnovém zasedání delegátů KPDM ÚK! · Categories: Ze zasedání

O velikonoční prázdniny (17. – 19. 4. 2014) jsem s ostatními delegáty Mosteckého parlamentu mládeže jel do Ústí nad Labem na vícedenní zasedání KPDM ÚK.

Po příjezdu jsme se seznámili s ostatními delegáty KPDM ÚK z jiných městských parlamentů a program mohl začít. Na začátku jsme byli seznámeni se simulační hrou Diskusion a programem zasedání. Na základě občanek, které byli součástí Diskusionu, jsme se představili. Hned od začátku byla zábava. Dalším bodem programu bylo představení KPDM ÚK a jednotlivých městských parlamentů. Před večerním programem jsme měli workshop od Tomáše Kochlöffela. Tématem byla SebeRevolta. Poté začal již zmíněný večerní program pod vedením Nikoli Jakůbkové. Delegáti byli vylosováni do čtyř týmů. Každý tým měl svého kouče. Já sám jsem se stal právě jedním z nich. Náš tým byl brán za tým outsiderů. Hned v první disciplíně jsme však ukázali, že jsme dobří. Večerní program byl přerušen do dalšího večera a náš tým byl ve vedení. Poté jsme už v klubovně měli svůj volný program.

Další den, tedy pátek, začal rozcvičkou. Po snídani jsme řešili problematiku jednotlivých měst v Ústeckém kraji. Dále jsme řešili propagaci KPDM ÚK a připravovali video. Po obědě jsme vyrazili ven do města. Předsedové jednotlivých městských parlamentů měli schůzku o trochu dříve. Tam řešili problémy ohledně komunikace a takových těch pro nás ne moc viditelných věcí. Dalšími body programu byli diskuse. Každý městský parlament si měl vybrat své téma (problém jejich města) a připravit si na něj nějaké akce. Tyto akce jsme poté prezentovali všem delegátům. Na konci tohoto dne opět pokračoval večerním programem. Po skončení programu byli vyhlášeni vítězové. I přes všechny „útoky“, „nadržování“ apod. se stal vítězem právě náš tým. 😀 Na konci tohoto večera mi nebylo moc dobře a tak jsem si šel lehnout. I přes to byla v DDM velká zábava!

Další den jsme hlasovali o změnách ve statutu KPDM ÚK. Bylo to jedno z těch nejhorších témat, ale docela rychle jsme ho zvládli. Po úklidu DDM zasedání skončilo a my jeli domů.

Těším se na další zasedání KPDM ÚK a doufám, že se opět sejdeme v takovém kolektivu.

Nezapomeňte shlédnout i fotky ze zasedání! 🙂

23. března 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Druhé oficiální zasedání vedení KPDM ÚK za námi! · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Dne 20. 3. 2014 jsme se jako vedení KPDM ÚK sešli v DDM v Ústí nad Labem. Byl zrovna krásný slunečný den, takže jsme všichni přišli s dobrou náladou. Martin měl pro nás veškeré informace ve formě prezentace, takže díky jeho přípravě šlo všechno rychle a podle plánu.

Hlavním bodem na programu bylo blížící se zasedání delegátů KPDM ÚK. Nejdříve jsme ale museli vyřešit organizační záležitosti, například zvolení zapisovatele a zodpovědnou osobu za sepsání článku. Pobavilo mě hlasování o tom, jestli budeme hlasovat tajně nebo veřejně 😀 . Jelikož jsme na zasedání byli jen tři, tak bylo jasné že určitě zvolíme veřejné hlasování. Dlouhou dobu jsme strávili nad věcmi týkající se zasedání delegátů KPDM ÚK, které začíná už 17. 4. 2014. Bylo tu hodně záležitostí k vyřešení, od programu až po účastnický poplatek. Nechybělo ani schválení a poupravení pozvánky na zasedání. Myslím si, že za první hodinu jsme odvedli dobrou práci. Vymyslet program pro 20 lidí na víkend, aby je to bavilo a aby si z toho něco odnesli, to není jen tak.

Protože jako parlament budeme mít svůj roll up a svoje bloky (jakož to propagační materiály), muselo se podle toho upravit stávající logo. Nad tím jsme taky nějakou dobu strávili. Naštěstí jsme se shodli a odsouhlasili vše. Ke konci zasedání jsme diskutovali o aktivitě MPDM v ÚK. Poslední dobou jsem moc nevěděla, jak ostatní parlamenty fungují, tak jsem ráda že jsem se dozvěděla zase něco víc. Zdá se, že vše jde tak jak má. Další diskuse byla o činnosti NPDM, o tom nám více řekl Filip. Pak už jsme se víceméně bavili mezi sebou i o věcech mimo parlament. Já osobně jsem si zasedání rozhodně užila, jsem ráda že si ve vedení rozumíme. Zasedání trvalo přibližně 2 hodiny.

Marie Tesarzová

08. března 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sára Kroščenová o únorovém zasedání delegátů KPDM ÚK · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Ve dnech 21. – 23. 2. 2014 proběhlo v Domě dětí a mládeže Ústí nad Labem zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje (KPDM ÚK). Když jsme se kolem 16. hodiny dostavili do DDM Ústí nad Labem všechny jsme pozdravili a uklidili si věci do klubovny a šli jsme do zasedací místnosti celého zasedání, kde nám byl sdělen program a průběh vícedenního zasedání KPDM ÚK a organizační věci týkajících se spaní a stravy. Poté jsme měli osobní volno a dále jsme jeli podle programu tohoto zasedání. Po splnění úkolů jsme si zahráli energizer hry.

Druhý den jsme začali ranní rozcvičkou a snídaní. Po snídani jsme měli každý čas se zlidštit a připravit se na průběh celého dne. V tento den jsme se všichni zúčastnili workshopů o správné tvorbě prezentace, výstupech ze zasedání a ideálním zasedání parlamentu, čekal nás volný program a “výlet“ do města. Po tomto “výletě“ jsme pokračovali v programu. Pak nastala simulační hra, ve které jsme se pokoušeli správně komunikovat se zástupci státní správy (hejtmanem města, primátorem a ředitelem školy), které ztvárnili Martin Votroubek, Nikola Jakůbková a Tomáš Kochlöffel. Po ní už následoval všemi očekávaný večerní program, který se nám všem líbil. Pozorovali jsme soutěž missáka a missky zasedání KPDM ÚK, shlédli jsme mnoho zábavných čísel a zasmály se několika vtipům. Nemohla chybět ani parlamenťácký taneček. Pak jsme nezapomněli popřát jedné z našich delegátek k narozeninám.

Poslední den, tedy den odjezdu, jsme začali stejně jako předchozí den. Tento den jsme prošli poslední várkou workshopů (výše zmiňovaných), které jsme po skupinkách navštěvovali, jelikož dané workshopy probíhaly paralelně ve stejný čas. Pak už jen organizační věci jako zkontrolování používaných místností a zhodnocení celého zasedání. Pak už jsme se všichni rozešli domů, na nádraží a tak podobně.Toto zasedání jsme si všichni užili a jistě se těšíme všichni na další vícedenní zasedání KPDM ÚK, které by se mělo konat v dubnu. Přesné datum bude ještě upřesněno vedením KPDM ÚK v závislosti na výsledcích dotazníkového šetření na e-learningu KPDM ÚK.

Sára Kroščenová

08. března 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedání delegátů KPDM ÚK, únor 2014 pohledem Michaela Nováka · Categories: Aktuálně z parlamentu, Nezařazené, Ze zasedání

Inu, zasedání KPDM ÚK začalo v pátek 21. 2. 2014 v DDM Ústí nad Labem a trvalo tři dny. Já jsem bohužel dorazit nemohl, hrál jsem s kapelou v Praze. Avšak hned druhý den jsem v 8 hodin ráno sedl na vlak a metelil si to do Ústí. Nevěděl jsem, co mne čeká, na papíře jsem měl hrubě napsanou adresu ústeckého DDM, přihlášku jsem si přečetl jen zběžně a program jsem úspěšně zapomněl doma. „Začíná nám to pěkně,“ znělo mi v hlavě. „Nikoho neznám, projekt se mi příčí, nemám nic nastudované, “ naštěstí víra a optimismus zůstaly. Věřil jsem, že vysvitne hvězdička přínosnosti.

Dorážím, vstupuji do DDM. Chvilku bloudím po chodbách a omylem se spojuji se špatnou skupinkou, neboť v době zasedání má v budově soustředění i ústecká taneční skupina námi později zvaná Mravenci. Omyl jsem však brzy zjistil a napravil. Trefil jsem do správné třídy a chlapec ve formálním oblečení mne uvítal slovy: „Vítám tě mezi námi. Jmenuji se Martin V. a jsem hejtman tohoto parlamentu. Můžu se tě zeptat, jak ses dostal do budovy, když by dveře měly být zamknuty?“ A jéjé, to jsem tomu dal 🙂

Bylo by to na dlouhé vyprávění, ale všichni jsme se bleskurychle skamarádili. Po výroku: „Říkejte mi Medvídku“ jsem se stal součástí teamu. Prošel jsem si úžasnými workshopy vedenými ještě úžasnějšími lidmi. Martin mi musí prominout, že jsem ten jeho páteční nestihl, ale kdybych mohl, moc rád bych jej viděl. Nikčin workshop Jak vést zasedání byl jednoduše neformální. Nemyslím tím však, že by byl špatný. Nikča zkusila alternativní způsob, nezvolila formu nudného monologu učitele, jak to probíhá ve třídách našeho školství, ale zaměřila se na nás samotné. Naše zkušenosti, pocity a otázky z účasti v parlamentech dohromady utvořily perfektní koncepci dobrého zasedání a skrze nás samotné jsme dospěli k faktům. Náš kolektiv se čím dál více a více zlepšoval, a když někdo něco řekl, nemusel nic vysvětlovat. Byli jsme na stejné vlně. A tak to šlo po celé zasedání.

Všechno jsme si sami zorganizovali, sami jsme si vařili (díky Simčo), sami jsme si stanovili, co budeme řešit a téměř vždycky jsme si dokázali i sami odpovědět. Zjistili jsme, co jest pojem energizer. Díky Niky, od teď jej budu používat i na svém parlamentu. Den ubíhal jako voda. Neustále jsme se smáli a přitom vzdělávali. Večer jsme zkusili Simulační soutěž, na které jsme testovali naše vědomosti ohledně pravomocí jednotlivých parlamentů (tedy školního, městského a krajského). Každá skupinka byla některým z nich a snažila se přesvědčit ředitele gymnázia, primátorku města či hejtmana kraje o správnosti jejich vizí a koncepcí. Kdo nejrychleji získá podporu ve formě podpisů všech tří, vyhrává. Zpočátku jsme byli rivalové, nikdo nechtěl nikomu pomoci a byli jsme zklamaní, když nás jednotliví zástupci vyhodili s nepořízenou ze svých kanceláří. Právě díky tomu nám vše došlo. Začali jsme pomalými, ale jistými krůčky získávat podporu všech zástupců. Teamy spolupracovali a sdíleli své fígle. Ve finále všichni zjistili, jak je těžké dohodovat změny zákonů, propůjčit si městských prostor či třeba jen uspořádat obyčejnou debatu se zástupci města. Úžasně jsme se bavili a nejeden ze zástupců žasl nad naší vynalézavostí a skvělou improvizací.

Pak začala oddechová část a to jest volení missáka a miss KPDM ÚK. Čísla byla velkolepá, a proto se moc těšíme na další ročník této soutěže. Těsně před spaním jsme ještě stihli poblahopřát Nikče k narozeninám.

Nedělní den pro mne začínal workshopem Jak vytvořit správnou prezentaci. V skutku originální téma, ale světe div se, povedené. Díky Tomášovi K. jsme prošli všemi zákoutími tvorby prezentace. Opět jsme použili vlastní zkušenosti a z nich dospěli k tomu, jak dělat efektivní a v dnešní přeinformované době poutavé prezentace. Seznámili jsme se s několika editačními programy a softwarem pro tvorbu myšlenkových map Prezi. Taktéž jsme se koukli na web Khanové školy a akademie a zkritizovali přínosnost portálu TED, samozřejmě pozitivně :-). Shodli jsme se, že Power Point není vždycky ta nejlepší forma. Nesmíme se bát experimentovat a zkoušet nové věci. S tím také souvisí otázka zpětné vazby prezentací na školách, zdá se, že zpětná vazba chybí.

Závěrečná evaluace našeho zasedání byla úsměvná. Víme, že nás zasedání posunulo dál. Víme, že radikální a okamžité řešení obtížných otázek není jistotou výhry a též víme, že jsme to právě my – všechny úrovně parlamentů, kteří jsou poradními orgány naší vlády, vedení našich krajů a měst a samozřejmě i škol. Zde je viditelný můj úvodní spor. Zpočátku jsem nepochopil smysl parlamentů, ale zasedání KPDM ÚK mi otevřelo oči a já pochopil, že naděje umírá poslední.

Mám pocit, že jsem v Ústí strávil celý týden. Nelituji ani jediné sekundy tam strávené. Čas samotný tam plynul bez okolků, nikdy jsem se nenudil, vždy se mé oči potkali s přátelskou tváří a pochopením. Takto by mělo fungovat naše školství.

Před odchodem na vlak jsme ještě stihli nastřelit příští schůzi KPDM ÚK a návrh Terky „Zkus kus-kus“ byl jednomyslně zvolen jako příští chod (Tomáši, je to na tobě – náš výživový specialista Severevolty).

Michael Novák

07. února 2014 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zasedalo vedení KPDM ÚK · Categories: Aktuálně z parlamentu, Ze zasedání

Dne 7. 2. 2014 se sešlo vedení KPDM ÚK. Zasedání trvalo dvě hodiny a řešilo se na něm především nadcházející zasedání KPDM ÚK, které proběhne ve dnech 21. 2. – 23. 2. 2014. v DDM Ústí nad Labem. Nejprve jsme doladili nesrovnalosti v programu zasedání. Mája také dostala za úkol zjistit, kolik lidí dorazí za každý městský parlament. Dále jsme řešili blížící se zasedání rady a předsednictva Národního parlamentu dětí a mládeže, které se bude konat ve stejných dnech jako zasedání KPDM ÚK. Zbytek zasedání jsme věnovali webovým stránkám. Každý člen vedení dostal přidělené uživatelské jméno a heslo, které mu umožňuje přidávat příspěvky na webové stránky. Byli jsme proškoleni o správném používání wordpressu. Rozdělili jsme ji ještě nějaké úkoly, jako je např. článek nebo zápis, pořídili pár fotek a poté v dobré náladě zasedání ukončili.

Filip Jahodář

08. prosince 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Delegáti KPDM ÚK opět zasedali! · Categories: Nezařazené, Ze zasedání

Dne 6.12 jsme se sešli v DDM na zasedání KPDM ÚK. Zúčastněných měst bylo více než obvykle, sešli jsme se tu za Ústí nad Labem, Most, Děčín a Litvínov. Nejdříve jsme krátce vysvětlili, co to vlastně parlamenty jsou. Protože se mezi sebou někteří ještě úplně neznáme, každý jsme dostali kus papíru, na který jsme měli nakreslit svůj obrázek, napsat své plusy, mínusy a zájmy. S papírem budeme v rámci hry pracovat až v neděli. Na řadě pak byly prezentace parlamentů. U interaktivní tabule jsme se prostřídali s prezentacemi o svých parlamentech. Jeli jsme celý večer podle programu. Vedení KPDM ÚK momentálně pracuje s vizí, co by se mělo zvládnout v příštím školním roce. Tuto vizi jsme představili delegátům a rozdělili práci jednotlivým městům. Na odlehčení jsme si šli do tělocvičny zahrát pár energizer her. Hráli jsme svoje už zajeté hry, ale zkusili jsme i něco nového. Nejen, že se u her odreagujeme a pobavíme, ale také to hodně stmeluje kolektiv. Dalším připraveným bodem byl workshopový blok. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, ve kterých jsme workshopy absolvovali. První skupina měla workshop o tom, jak správně prezentovat. Vedl ho Filip Jahodář. Druhá skupina měla workshop o tom, jak správně funguje e-learning, představení webových stránek KPDM ÚL a jak udělat zápis a článek. Vedl ho Martin Votroubek. Na konci byl menší rychlotest o znalostech z workshopu. Vyhrál ho Martin Borek. Po skončení workshopu jsme se odebrali do kuchyně na pozdější večeři. Tím náš program končil a pomalu jsme se odebrali ke spaní. Když se ale po delší době vidíte se svými parlamenťáckými kamarády z jiných měst, chcete s nimi trávit co nejvíc času, takže jsme šli spát docela pozdě. První den i noc zasedání jsme si pořádně užili.

Druhý den zasedání byl o něco náročnější. Po ranní rozcvičce a snídani jsme zahájili činnost pro sobotní den prací nad již zmíněnou vizí vedení KPDM ÚK a protože máme před sebou mnoho práce, tak jsme ani chvilku nelenili a začali jsme sepisovat možné otázky a náměty pro diskusi nad tématem určeným pro naše městské parlamenty. Každý parlament má téma trochu jiné a proto bylo zapotřebí pracovat ve skupinách. Výsledkem této celo dopolední práce byl návrh pozvánky na besedu, kterou by jako jednu z nejdůležitějších akcí měl v nejbližší době uspořádat každý parlament. Nemohli jsme však pracovat věčně a tak se brzy dostala řada na oblíbené energizer hry a na hry na stmelení kolektivu delegátů. Následně jsme udělali radost milovníkům jídla prostřednictvím oběda. Po menší pauze jsme se odebrali do zasedací místnosti, kde jsme vedli diskusi o záškoláctví a následně i o moderních technologiích ve škole, na které jsme si ukázali, jak by měla taková diskuse vypadat, jaká je úloha moderátora a jak funguje postoupnost vyjadřování se aj. Bylo by však nezdravé strávit celý víkend pouze uvnitř mezi čtyřmi zdmi, delegáti se tedy vydali na procházku městem. Po jejím skončení nás čekal druhý workshopový blok, ve kterém se prohodili dvě již dříve zmíněné skupiny. Po skončení tohoto bloku přišla řada na otestování získaných znalostí z workshopů. Prvním takovým to testováním byl krátký testík na internetové prostředí KPDM ÚK, který byl pro delegáty připraven na e-learningu + malý pracovní list na rozdíl mezi zápisem a článkem ze zasedání jakéhokoliv parlamentu. Posledním bodem testování bylo prezentování powerpointových prezentací samotnými delegáty KPDM ÚK. Každý delegát obdržel prezentaci svého městského parlamentu, vybral si z ní 2 slidy a ty následně prezentoval před ostatními delegáty KPDM ÚK. Musím přiznat, že delegáti byli znalí největších potíží při prezentování a proto působila prezentace delegátů velmi profesionálně. Čas však opět velmi rychle utekl a tak jsme zasedání přerušili a zahájili jsme volný program. I tato noc byla plná her a povídání si, proto není divu, že jsme opět usnuli relativně pozdě.

Poslední den zasedání byl lehce organizační. Delegáti si po snídani zabalili své věci, aby tuto povinnost neměli na konci zasedání a mohli tak v klidu odjet domů. Pak jsme však oficiálně zasedli v zasedací místnosti, kde jsme se dohodli na průběhu dne. Dále jsme naposledy navštívili počítačovou učebnu, kde delegáti sepsali návrhy literárních soutěží pro jejich městské parlamenty. Poslední částí programu bylo rozdání posledních drobných úkolů, zhodnocení zasedání a oficiální ukončení zasedání. Další zasedání by se mělo uskutečnit v únoru, tak se těšte na další diskuse, workshopy a hry!

Marie Tesarzová a Martin Votroubek

2013-12-08 13.45.54        2013-12-08 13.45.40        2013-12-08 13.45.28        2013-12-06 21.25.59        2013-12-07 10.10.06        2013-12-06 21.11.39       .

20. června 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Porada vedení KPDM ÚK · Categories: Ze zasedání

V neděli 16.6. 2013 se uskutečnila porada Vedení krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje, která se konala v Ústí nad Labem. Zahájení porady bylo okolo 10 hodiny dopolední a ukončení bylo okolo 16 hodiny. Na programu porady byla tato témata:Plán činnosti,víkendové zasedání,reprezentační akce ve městě Děčín.
V brzké době bude zde k dispozici zápis z porady vedení.

10. června 2013 · Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Článek ze zasedání KPDM ÚK 31.5. – 2.6. 2013 · Categories: Ze zasedání

 

Ve dnech 31. května až 2. června proběhlo zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. V pátek jsme se všichni sešli v zasedací místnosti DDM v Ústí nad Labem. Celkem nás bylo 10 zástupců, celkem ze tří měst (Ústí nad Labem, Děčín a Most).

Na začátek jsme si pověděli pár organizačních záležitostí. Poté jsme se odebrali hrát seznamovací hry. Když jsme se všichni seznámili, tak jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna pracovala na statutu a druhá na plánu činnosti krajského parlamentu pro další období. Před večeří jsme si opět chvilinku zahráli hry, tentokrát energizer hry, a šli jíst.

Druhý den ráno jsme zahájili workshop na téma medializace. Poté jsme se opět rozdělili na tytéž skupiny jako předchozí den a aktivity jsme si ve skupinách vyměnily. Po obědě jsme schválili statut i plán činnosti a potom jsme měli taneční workshop, kde jsme se učili waltz.

Druhý den nás překvapilo vedení tím, že vypsali výjimku statutu a konali se volby do Vedení Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje na příští školní rok. Hejtmanem se stal Petr Dvořák, 1. náměstkem hejtmana se stal Lukáš Holub a 2. náměstkyní hejtmana se stala Daniela Rudovská.