a)      Pomocí podnětů, návrhů, doporučení a připomínek:

  • Vytvářet prostor pro diskusi a kultivované vyjadřování názorů dětí a mládeže.
  • Vhodným způsobem upozorňovat na společenské problémy.
  • Prezentovat zájmy dětí a mládeže, napomáhat šíření myšlenky úmluvy o právech dítěte.

 

b)      Ve své činnosti spolupracovat s:

  • Orgány Ústeckého kraje – orgány samosprávy, státní správy.
  • Vedením Národního parlamentu dětí a mládeže a s nižšími články parlamentů.
  • Regionálními (městskými) parlamenty dětí a mládeže, napomáhat jejich činnosti a sdružovat je.
  • Školami, organizacemi a sdruženími dětí, mládeže i dospělých, DDM apod.

 

c)      Usilovat o funkci poradního orgánu Ústeckého kraje v oblastech problematiky dětí a mládeže.

(Statut Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje, § 2)