Články jsou jedním ze tří základních výstupů ze zasedání KPDM ÚK (zápis, článek, fotografie). Články jsou sepisovány ze všech zasedání, akcí a výjimečně jsou sepisovány i k zadaným či aktuálním tématům. Články sepisují zpravidla delegáti nebo členové vedení KPDM ÚK.

Ve článcích popisují delegáti KPDM ÚK nebo členové vedení KPDM ÚK své zážitky, pocity a dojmy ze zasedání nebo akcí KPDM ÚK. Shrnují tedy dané téma, akci nebo zasedání svýma očima a přitom nezapomínají zmínit nejdůležitější body a fakta k dané akci, tématu nebo zasedání KPDM ÚK.

Články zde můžete nalézt ve více rubrikách. Ať už jsou to články k aktuálním zprávám a akutním stavům a změnám v KPDM ÚK, které většinou zachycují jakoukoliv nenadálou a nepředvídanou akci nebo změnu související s KPDM ÚK (rubrika Aktuálně z parlamentu). Může jít také o články zhodnocující zasedání KPDM ÚK, kde delegáti nebo členové vedení KPDM ÚK popisují průběh a atmosféru na zasedání KPDM ÚK (rubrika Ze zasedání). Posledním typem článků jsou pak články z akcí souvisejících s KPDM ÚK, tj. akce, na kterých se KPDM ÚK zviditelnilo, akce, které KPDM ÚK pořádalo nebo akce, kterých se KPDM ÚK účastnilo. V těchto článcích není opomenuto ani krátké představení samotné akce (rubrika Z akcí).

Nesmíme však zapomenout na články, které jsou sepisovány jinými institucemi. Tyto články mohou odkazovat na existenci nebo funkci KPDM ÚK. Pro tyto články máme speciální rubriku Napsali o nás.