Členem KPDM ÚK jsou regionální (městské) parlamenty či městská zastupitelstva dětí a mládeže, která se nachází v Ústeckém kraji a která vysílají své zástupce na zasedání KPDM ÚK.

Tyto městské parlamenty fungují z vlastní iniciativy s vlastními pravidly ukotvenými ve svých vlastních statutech. Jsou nezávislé na KPDM ÚK a jejich účast na zasedáních KPDM ÚK a celá jejich spoluúčast na rozhodování o dění v KPDM ÚK je dobrovolná. Tyto městské parlamenty však úzce spolupracují a komunikují s KPDM ÚK.