Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje (KPDM ÚK) je neformálním uskupením dětí a mládeže z Ústeckého kraje. Tato skupina dětí a mládeže se snaží svým jednáním v rámci tohoto parlamentu napomáhat ke tlumočení názorů, komentářů a připomínek dětí a mládeže z Ústeckého kraje a ke změnám, které by zlepšili život dětí a mládeže v Ústeckém kraji v oblasti zdraví, sportu a kultury.

KPDM ÚK je parlamentem krajským, tudíž sdružuje všechny městské parlamenty dětí a mládeže v Ústeckém kraji. Tyto městské parlamenty vysílají pravidelně své delegáty na zasedání KPDM ÚK (více v rubrice zasedání delegátů KPDM ÚK). Na těchto zpravidla vícedenních zasedáních delegáti těchto městských parlamentů, kteří se účastní aktuálního zasedání KPDM ÚK (delegáti KPDM ÚK) společně diskutují, hlasují a rozhodují a projevech, činech a jednáních KPDM ÚK v oblasti aktuální problematiky v Ústeckém kraji a to v konkrétních tématech.

KPDM ÚK je parlamentem fungujícím od roku 2000, kdy proběhlo první oficiální zasedání tohoto parlamentu. Od té doby se vystřídalo v KPDM ÚK mnoho hejtmanů, delegátů a koordinátorů, podstata parlamentu však zůstala stejná. KPDM ÚK se stále snaží prezentovat a prosazovat názory dětí a mládeže z Ústeckého kraje.