Zápis ze zasedání KPDM ÚK obsahuje všechny diskuse, promluvy a hlasování, která se na zasedání odehrála. Je to formální dokument, kterým vedení a delegáti KPDM ÚK prezentují činnost v průběhu i po skončení daného zasedání. Zápisy jsou zpravidla sepisovány v průběhu zasedání KPDM ÚK a to buď zvoleným zapisovatelem (dle statutu KPDM ÚK) nebo jedním ze členů vedení KPDM ÚK (v případě zasedání vedení KPDM ÚK). Tyto zápisy jsou dále uveřejňovány na webových stránkách KPDM ÚK, případně odesílány státní správě, obsahují-li stanovisko či otevřený dopis.

Zápisy ze zasedání jsou publikovány ve formátu .pdf. K jejich otevření je zapotřebí kompatibilní program Adobe reader (program zdarma stažitelný na https://get.adobe.com/cz/reader/) nebo jiný odpovídající program.

2014

12. – 14. 12., DDM Ústí nad Labem – zápis ke stažení (pdf)

10. – 12. 10., DDM Ústí nad Labem – zápis ke stažení (pdf)

17. – 19. 4., DDM Ústí nad Labem – zápis ke stažení (pdf)

20. 3., DDM Ústí nad Labem – zápis ke stažení (pdf)

21. – 23. 2., DDM Ústí nad Labem – zápis ke stažení (pdf)

7. 2., DDM Ústí nad Labem – zápis ke stažení (pdf)

2013

6. 12. – 8. 12., DDM Ústí nad Labem – zápis ke stažení (pdf)