Zasedání delegátů KPDM ÚK se koná pravidelně jednou za 2 měsíce. Tento interval se odvíjí od měsíce svolání prvního zasedání KPDM ÚK v daném školním roce. Delegáti KPDM ÚK jsou o zasedání KPDM ÚK informování 31 dní před konáním zasedání, aby bylo dost času pro zjištění zpětné vazby (účasti) městských parlamentů. Zasedání jsou zpravidla vícedenní a vždy se konají o víkendech, aby nedocházelo k narušení výuky nebo týdenního programu delegátů KPDM ÚK. Zasedání KPDM ÚK se mohou konat v jakémkoliv městě v Ústeckém kraji, zpravidla se však konají v DDM Ústí nad Labem z důvodu velmi dostačujícího zázemí DDM.

Na těchto zasedání probíhá vždy mnoho rozprav, hlasování, diskusí a proslovů k aktuálním tématům, dále pak workshopy, které neformálně vzdělávají delegáty KPDM ÚK v okruhu seberealizace, rétoriky a v tématech souvisejících s KPDM ÚK a participací v České republice.

Kromě oficiální části zasedání se však na zasedání KPDM ÚK koná i mnoho teambuildingových aktivit, které mají kolektiv delegátů stmelit a zlepšit tak atmosféru na zasedání KPDM ÚK. Dále jsou hrány simulační hry a nechybí ani výlet do centra hostujícího města.

Z každého zasedání KPDM ÚK je sepsán zápis (více v rubrice zápisy), články s osobními prožitky a názory delegátů KPDM ÚK (více v rubrice články ze zasedání) a je zhotovena fotodokumentace (více v rubrice fotogalerie).

Běh a organizační záležitosti zasedání KPDM ÚK jsou chráněny a ukotveny ve statutu KPDM ÚK (§ 7, § 8, § 9, § 10).