Zasedání vedení KPDM ÚK se konají nepravidelně a to z důvodu aktuálních problémů spojených s fungováním KPDM ÚK, dále pak s výskytem akutních a závažných změn v prostředí KPDM ÚK a dále v případě schůzky se zástupci státní správy.

V případě, že dojde k takovémuto zasedání vedení KPDM ÚK, je toto zasedání považováno za oficiální – jsou z něj tedy dokumentovány fotografie, zápis a článek jednoho ze zúčastněných členů vedení KPDM ÚK. Tato zasedání se konají dle potřeby v kterémkoliv z měst Ústeckého kraje, zpravidla však v Ústí nad Labem.

Mimo tato reálná zasedání komunikuje vedení KPDM ÚK nepřetržitě pomocí sociálních sítí a e-mailů serveru kpdmuk.cz. Některé ze článků ze zasedání vedení KPDM ÚK můžete naleznout v rubrice články ze zasedání a příklady zápisů v rubrice zápisy.