Mezi zasedání KPDM ÚK se zařazuje zasedání delegátů KPDM ÚK a zasedání vedení KPDM ÚK.

 

a)      Svolání zasedání

 • Zasedání KPDM ÚK svolává hejtman KPDM ÚK nebo jiný člen vedení KPDM ÚK.

 

b)      Příprava zasedání

 • Zasedání KPDM ÚK připravuje a konzultuje vedení KPDM ÚK s koordinátorem KPDM ÚK.
 • Vedení KPDM ÚK zpravidla připravuje i návrh programu zasedání KPDM ÚK.

 

c)      Běh zasedání

 • Běh zasedání KPDM ÚK zpravidla řídí předsedající (hejtman nebo jiný člen vedení KPDM ÚK).

1.      Zahájení zasedání KPDM ÚK

 • Předsedající prezentuje návrh programu zasedání KPDM ÚK.
 • Započne hlasování o schválení programu zasedání KPDM ÚK.
 • Předsedající prezentuje činnost vedení KPDM ÚK za poslední 2 měsíce.
 • Započnou volby zapisovatele KPDM ÚK (viz. § 6, bod d).

2.      Průběh zasedání

 • Uskuteční se několik workshopů a diskuzí k aktuálním tématům.
 • Prezentují se jednotlivé regionální (městské) parlamenty dětí a mládeže. V těchto prezentacích prezentují parlamenty dětí a mládeže svou činnost za poslední 2 měsíce.
 • Uskuteční se několik rozprav ohledně aktuálního tématu. Tyto rozpravy řídí předsedající, který má pravomoc udělit či odebrat slovo některému z delegátů KPDM ÚK.

 3.      Přerušení zasedání

 • Přerušení zasedání nastává, pokud je pro něj nadpoloviční většina delegátů zasedání KPDM ÚK.
 • O přerušení zasedání mohou hlasovat všichni delegáti KPDM ÚK.

 4.      Ukončení zasedání

 • Ukončení zasedání nastává, pokud je přítomna jen podpoloviční většina delegátů zasedání KPDM ÚK.
 • O ukončení hlasování mohou hlasovat všichni delegáti KPDM ÚK.

 (Statut Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje, § 7)