KPDM ÚK má své zastoupení i ve vyšší struktuře parlamentů, konkrétně v Národním parlamentu dětí a mládeže (NPDM). V rámci spolupráce NPDM s krajskými parlamenty po celé republice proto existují dva orgány NPDM, a to Rada a Předsednictvo NPDM.

Předsednictvo NPDM je kontrolní orgán NPDM. Dohlíží na správné fungování a práci Rady NPDM a zároveň dohlíží na správné fungování a práci Vedení NPDM. Schází minimálně jedenkrát za tři měsíce na svých zasedáních. Předsednictvo NPDM má nejvýše 28 členů (každý kraj má max. 2 zástupce)

Rada NPDM je nejvyšší výkonný orgán NPDM. Je zodpovědná za chod NPDM jako celku, přičemž dává úkoly a doporučení Předsednictvu NPDM. Dále připravuje Usnesení NPDM na Zasedání NPDM. Členové Rady NPDM komunikují s nižšími strukturami PDM a s koordinátory v rámci svých volebních krajů. Rada NPDM se zodpovídá Předsednictvu NPDM. Schází minimálně jedenkrát za dva měsíce na svých zasedáních s výjimkou letních prázdnin. Rada NPDM má nejvýše 14 členů (každý kraj má max. 1 zástupce)

Nikola Jakůbková

IMG_7552

    • Vysílající subjekt: Mostecký parlament mládeže
    • Delegátka KPDM ÚK
    • Členka Rady NPDM
    • Členka Předsednictva NPDM

Moje jméno je Nikola Jakůbková. Jsem z Mostu, kde studuji Střední soukromou školu pro marketing a ekonomiku podnikání – obor cestovní ruch.  Pro tento školní rok jsem byla zvolena delegáty KPDM ÚK členkou Rady NPDM. V parlamentu jsem přes čtyři roky díky tomu, jak ráda poznávám nové lidi, předávají mi svoje myšlenky, které po té můžeme šířit dál.  Mými dalšími koníčky jsou: malování, zpěv, bowling a voleyball. Jsem komunikativní člověk, zkouším řešit své nedostatky a učím se, jak vylepšovat své přednosti. Nejvíc teď bojuji s prokrastinací.

Filip Jahodář

IMG_0887

    • Vysílající subjekt: Ústecký parlament dětí a mládeže
    • Delegát KPDM ÚK
    • 2. Náměstek hejtmana KPDM ÚK
    • Člen Předsednictva NPDM

Jmenuji se Filip Jahodář a je mi 17 let. Navštěvuji druhý ročník obchodní akademii v Ústí nad Labem. Parlamentům se věnuji poměrně krátce. Musím přiznat, že ze začátku jsem nevěřil, že bych u parlamentů vydržel déle jak rok, ale nakonec mě parlamenty začaly bavit. Dost k tomu přispěl i fakt, že jsem poznal spoustu super lidí, kteří mají velký vliv na to, že mě parlamenty baví. Mám spoustu dalších koníčků. Mezi největší patří asi florbal, hra na kytaru a jízda na kole. V zimě také lyžuji, ale to spíše z donucení. Moji rodiče si přáli, abych dělal také nějaký zimní sport. V parlamentu plánuji zůstat až do čtvrťáku a pokud se mi to povede, rád bych si udržel i svoji pozici ve vedení.